لطفا با توجه به مقطع تحصیلی پذیرفته شده مدارک درخواستی را آماده و در هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته باشید. لازم به ذکر است در صورت ناقص بودن مدارک مندرج از ثبت نام حضوری متقاضیان گرامی ممانعت به عمل خواهد آمد.

   :: مقطع کارشناسی ناپیوسته

1- اصل شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) به همراه دو سری تصویر که یکسری از آن برابر با اصل شده باشد
2- 6 قطعه عکس 4×3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری پشت نویسی شده
3- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند به همراه دو سری تصویر از آن (کارت هوشمند معافیت یا پایان خدمت)
4- اصل یا گواهی مدرک کاردانی (فوق دیپلم) و دوسری تصویر از آن
5- ریزنمرات تایید شده دوره کاردانی و دوسری تصویر از آن
6- تایید تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در صورت استفاده قبلی)
7- پرینت ثبت نام الکترونیکی
8- همراه داشتن کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب با رمز دوم (رمز اینترنتی)

آن دسته از داوطلبینی که جزء خانواده شهدا یا ایثارگران می باشند مدارک زیر را جهت استفاده از تسهیلات بنیاد جانبازان و امور ایثارگران در هنگام ثبت نام ارائه نمایند:
الف) اصل کارت جانبازی (25 درصد به بالا) و کارت خانواده شهدا به همراه یکسری تصویر پشت و رو
ب) اصل شناسنامه و کارت ملی جانباز یا ایثارگر به همراه کپی از تمام صفحات آن

   :: مقطع کارشناسی

1- اصل و دوسری تصویر از مدرک نشان دهنده پایان تحصیلات متوسطه (دیپلم) و سوابق دوران متوسطه (برای دیدن انواع دیپلم و جزئیات مورد نیاز مربوط به هر یک اینجا کلیک کنید)
2- اصل شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) به همراه دو سری تصویر که یکسری از آن برابر با اصل شده باشد
3- اصل کارت ملی و دو سری تصویر از دو طرف آن
4- 6 قطعه عکس 4×3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری پشت نویسی شده
5- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند به همراه دو سری تصویر از آن (کارت هوشمند معافیت یا پایان خدمت)
6- اصل و تصویر دفترچه بیمه (در صورت دارا بودن) از هر نوع
7- مدارک مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران (در صورت استفاده از این سهمیه ها)
8- پرینت ثبت نام الکترونیکی
9- همراه داشتن کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب با رمز دوم (رمز اینترنتی)

آن دسته از داوطلبینی که جزء خانواده شهدا یا ایثارگران می باشند مدارک زیر را جهت استفاده از تسهیلات بنیاد جانبازان و امور ایثارگران در هنگام ثبت نام ارائه نمایند:
الف) اصل کارت جانبازی (25 درصد به بالا) و کارت خانواده شهدا به همراه یکسری تصویر پشت و رو
ب) اصل شناسنامه و کارت ملی جانباز یا ایثارگر به همراه کپی از تمام صفحات آن

   :: مقطع کارشناسی ارشد

1- اصل و سه سری تصویر مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری (معدل پذیرفته شده باید در آن درج شده باشد)، یا گواهی موقت تایید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک کارشناسی با محتویات مشابه  فرم شماره 14 (اینجا کلیک کنید)
2- اصل شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) به همراه دو سری تصویر که یکسری از آن برابر با اصل شده باشد
3- 6 قطعه عکس 4×3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری پشت نویسی شده
4- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند به همراه دو سری تصویر از آن (کارت هوشمند معافیت یا پایان خدمت)
5- مدارک مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران (در صورت استفاده از این سهمیه ها)  
6- پرینت ثبت نام الکترونیکی
7- همراه داشتن کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب با رمز دوم (رمز اینترنتی)

آن دسته از داوطلبینی که جزء خانواده شهدا یا ایثارگران می باشند مدارک زیر را جهت استفاده از تسهیلات بنیاد جانبازان و امور ایثارگران در هنگام ثبت نام ارائه نمایند:
الف) اصل کارت جانبازی (25 درصد به بالا) و کارت خانواده شهدا به همراه یکسری تصویر پشت و رو
ب) اصل شناسنامه و کارت ملی جانباز یا ایثارگر به همراه کپی از تمام صفحات آن