موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

برنامه زمانبندی امتحانات پایانی

ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان محترم،
به اطلاع می رساند برنامه امتحانات هر درس در سامانه مدیریت آموزشی (TMS)  قابل مشاهده می باشد. همچنین برنامه و جدول زمانبندی امتحانات یک هفته قبل از شروع امتحانات در همین صفحه به روز رسانی خواهد شد.

ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان محترم،
به اطلاع می رساند برنامه امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1396 کلیه دروس دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد  مطابق جدول زیر آورده شده است:
توجه: توصیه می شود پانزده دقیقه قبل از امتحان در محل حضور داشته باشید.

محل برگزاری امتحانات: تهران- تقاطع ولیعصر و خیابان طالقانی- خیابان طالقانی – روبروی شرکت بورس کالا – پلاک 440  - دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر تهران

نیمسال دوم سال تحصیلی 1396

شنبه
1397/04/02
نام درس: رمزنگاری کاربردی ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی 1 ریاضیات مهندسی مهندسی نرم افزار پیشرفته پروتکل های امنیتی
کد درس: 308052
302114
309170
301058
401001 401002 601002
401060
304053 308059
301065
نام استاد: بیژن عرب یزدی سیداحمد سادات حسینی شهرام شیری سیداحمد سادات حسینی خبات عبدی بیژن عرب یزدی
ساعت: 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 10:30
شنبه
1397/04/02
نام درس: ریاضیات گسسته اصول طراحی کمپایلر یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی      
کد درس: 601004
401053
401069 401105      
نام استاد: سیداحمد سادات حسینی علی اصغر صالحی الهام رمضانی      
ساعت: 10:30 13:00 13:00      
یکشنبه
13976/04/03
نام درس: مبانی رایانش امن مدیریت امنیت اطلاعات معماری کامپیوتر روش پژوهش و ارائه مبانی رایانش امن معماری کامپیوتر
کد درس: 401106 301059
308053
401061
304203
302205
401059 301203
308205
601058
309202
نام استاد: ابوالفضل یوسفی راد بیژن عرب یزدی رضا سعیدی نیا الهام آریائی نژاد ابوالفضل یوسفی راد رضا سعیدی نیا
ساعت: 10:30 10:30 10:30 13:00 13:00 13:00
دوشنبه
1397/04/04
نام درس: ساختمان های داده سیستم های عامل معماری شبکه های ذخیره سازی معماری شبکه های ذخیره سازی و مراکز داده    
کد درس: 601204
401055
309201
308203
601203
302202
401062
301200
304205
309155 302110    
نام استاد: سپهر عیلامی فر حسین رشادت جو مقداد میرابی مقداد میرابی    
ساعت: 10:30 13:00 13:00 13:00    
سه شنبه
1397/04/05
نام درس: امنیت شبکه پیشرفته پایگاه داده پیشرفته شبیه سازی کامپیوتری آمار و احتمالات مهندسی برنامه سازی پیشرفته مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
کد درس: 301052
304155
308050
302066
309059
304055 601101 601001 401054
601201
401051
نام استاد: بیژن عرب یزدی مقداد میرابی علیرضا جمیری روزبه صدرایی راضیه رسولی نوشین بهزادپور
ساعت: 8:00 8:00 8:00 10:30 10:30 10:30
سه شنبه
1397/04/05
نام درس: پردازنده های شبکه / پردازنده های شبکه ای رایانش گرید و خوشه ای        
کد درس: 309156
302102
304157        
نام استاد: خلیل بسطامی مقداد میرابی        
ساعت: 13:00 13:00        
چهارشنبه
1397/04/06
نام درس: امنیت سیستم های نوین ارتباطی انتقال داده ها برنامه سازی سیستم تحلیل و طراحی سیستم ها ریز پردازنده و زبان اسمبلی زبان ماشین و اسمبلی
کد درس: 301171 302208
309203
601055 401100 401066 601051
نام استاد: حجت اله حمیدی محمد مهدی میرزایی علیرضا جمیری مریم معرفتی ابوالفضل یوسفی راد ابوالفضل یوسفی راد
ساعت: 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
چهارشنبه
1397/04/06
نام درس: مهندسی نرم افزار / مهندسی نرم افزار (1)          
کد درس: 601056
301207
304202
308202
         
نام استاد: مریم معرفتی          
ساعت: 8:00          
پنجشنبه
1397/04/07
نام درس: اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیکی مباحث ویژه (1) محیط های چند رسانه ای رایانش ابری شبکه های بی سیم و سیار
کد درس: 401103 401108 401200 601112 309057
304153
302064
309053
302060
نام استاد: الهام رمضانی الهام رمضانی فروغ فرازمنش فروغ فرازمنش علی سلیمانی علی سلیمانی
ساعت: 8:00 10:30 10:30 10:30 13:00 13:00
پنجشنبه
1397/04/07
نام درس: شبکه های کامپیوتری پیشرفته فیزیک (2) مفاهیم پیشرفته در رایانش امن مهندسی اینترنت    
کد درس: 304154
309050
301050
302051
308157
401004 308056
301062
601103    
نام استاد: بیژن عرب یزدی متین متقی پور علی سلیمانی گودرز گودرزنیا    
ساعت: 13:00 13:00 13:00 13:00    
شنبه
1397/04/09
نام درس: طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی اصول فناوری اطلاعات امنیت پایگاه داده داده کاوی (پیشرفته) سیستمهای کامپیوتری امن طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی
کد درس: 601113 401102 301053
308051
304159
304058 302108
302108
601113
نام استاد: ادریس عباس زاده الهام رمضانی مقداد میرابی رویا گلچای بیژن عرب یزدی ادریس عباس زاده
ساعت: 8:00 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
شنبه
1397/04/09
نام درس: مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات معادلات دیفرانسیل معماری ادوات شبکه      
کد درس: 401104 601003
401006
309056
302063
     
نام استاد: محسن مسلمی فر شهرام شیری حسین رشادت جو      
ساعت: 10:30 10:30 10:30      
یکشنبه
1397/04/10
نام درس: ایجاد بانک های اطلاعاتی پایگاه داده ها شبکه شبکه های کامپیوتری گرافیک کامپیوتری (1) مباحث ویژه
کد درس: 601115 304201
401101
302211
309200
308204
301201
401067
601102 601104
نام استاد: ابوالفضل یوسفی راد ابوالفضل یوسفی راد محمد مهدی میرزایی محمد مهدی میرزایی ابوالفضل یوسفی راد فروغ فرازمنش
ساعت: 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
یکشنبه
1397/04/10
نام درس: مدارهای منطقی مباحث ویژه        
کد درس: 401056 601104        
نام استاد: بیژن عرب یزدی فروغ فرازمنش        
ساعت: 10:30 13:00        
دوشنبه
1397/04/11
نام درس: ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری روشهای صوری در امنیت اطلاعات زبان تخصصی زبان تخصصی نرم افزار سیگنال ها و سیستم ها طراحی صفحات وب
کد درس: 304057
309051
302058
301060
308054
401058
601200
601052 401065
302210
309205
601110
نام استاد: محمود شرزه ئی بیژن عرب یزدی فرامرز رسولی فرامرز رسولی بیژن عرب یزدی محمد مهدی میرزایی
ساعت: 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
دوشنبه
1397/04/11
نام درس: زبان تخصصی نرم افزار          
کد درس: 601052          
نام استاد: فرامرز رسولی          
ساعت: 13:00          
سه شنبه
1397/04/12
نام درس: طراحی الگوریتم ها هوش مصنوعی هوش مصنوعی و سیستم های خبره      
کد درس: 302209
309204
401063
304204
601053
601100 401068      
نام استاد: ابوالفضل یوسفی راد فروغ فرازمنش فروغ فرازمنش      
ساعت: 10:30 10:30 10:30      
چهارشنبه
1397/04/13
نام درس: امنیت تجارت الکترونیک مدیریت شبکه الگوریتم های پیشرفته سیستم های توزیعی / سیستم های عامل پیشرفته / سیستمهای توزیع شده طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال  
کد درس: 301169
308151
309055
302062
304054 302054
304052
309052
401064  
نام استاد: حجت اله حمیدی بیژن عرب یزدی محمدرضا مصباحی محمدرضا مصباحی راضیه رسولی  
ساعت: 10:30 10:30 13:00 13:00 13:00  
پنجشنبه
1397/04/14
نام درس: تئوری اطلاعات و کدینگ نظریه زبان ها و ماشین ها        
کد درس: 301174
308156
309152
302107
304160
304200
401057
       
نام استاد: بیژن عرب یزدی محمد نوریان        
ساعت: 10:30 10:30        
شنبه
1397/04/02
نام درس: اصول حسابداری (1) اصول حسابداری (1و2) اصول حسابداری (2) اصول حسابداری (3) حسابداری صنعتی (1) حسابداری صنعتی (2)
کد درس: 402005 602207 402006 602004 602054 602100
نام استاد: مهناز مرشدزاده بافقی مهناز مرشدزاده بافقی محمود قربانی محمود قربانی جعفر شیخیان عزیزی جعفر شیخیان عزیزی
ساعت: 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
شنبه
1397/04/02
نام درس: حسابداری صنعتی (3) مدیریت استراتژیک    
کد درس: 602101 303054    
نام استاد: جعفر شیخیان عزیزی علیرضا مهنام
ساعت: 10:30 10:30        
یکشنبه
1397/04/03
نام درس: سیستم های اطلاعاتی مدیریت مباحث منتخب        
کد درس: 602003 303091        
نام استاد: نوید نیک اختر رضا قرائی پور        
ساعت: 13:00 13:00        
دوشنبه
1397/04/04
نام درس: حسابداری برای مدیران بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان مدیریت برند آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (1) آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)
کد درس: 303053 602108 303159 402007 602201 602002
نام استاد: جعفر شیخیان عزیزی اردشیر بذرکار نوید نیک اختر فاطمه اسکندر فاطمه اسکندر فاطمه اسکندر
ساعت: 8:00 10:30 10:30 13:00 13:00 13:00
سه شنبه
1397/04/05
نام درس: اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام مدیریت بازاریابی مدیریت منابع انسانی روش تحقیق در مدیریت اسلامی    
کد درس: 402010 303055 602051 602160    
نام استاد: حجت عزیزلو علیرضا مهنام حجت عزیزلو علیرضا یوزباشی    
ساعت: 8:00 8:00 8:00 10:30    
چهارشنبه
1397/04/06
نام درس: برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها طرح ریزی، تعمیرات و نگهداری مبانی سازمان و مدیریت      
کد درس: 602107 602102 602200
402003
     
نام استاد: رضا قرائی پور الیاس نعمتی فاطمه اسکندر      
ساعت: 10:30 10:30 10:30      
پنجشنبه
1397/04/07
نام درس: اقتصاد خرد مدیریت رفتار سازمانی استراتژی بازاریابی روابط صنعتی    
کد درس: 602200
402003
303056 303165 602153    
نام استاد: ساعی نیک علیرضا یوزباشی علیرضا مهنام الیاس نعمتی    
ساعت: 8:00 8:00 10:30 13:00    
شنبه
1397/04/09
نام درس: اقتصاد کلان مدیریت مالی بازاریابی و مدیریت بازار      
کد درس: 602001 602053 602055      
نام استاد: ندا سمیعی امیر شریف فر لیلا آقا کثیری      
ساعت: 8:00 8:00 10:30      
یکشنبه
1397/04/10
نام درس: برنامه ریزی کسب و کار ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2) مدیریت عملیات مدیریت مالی  
کد درس: 602154 402002 602202 303057 303058  
نام استاد: افشین قنبری مریم جماعتی مریم جماعتی شهلا برجعلی لو جعفر شیخیان عزیزی  
ساعت: 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00  
دوشنبه
1397/04/11
نام درس: برنامه ریزی استراتژیک روشهای تحقیق کسب و کار مدیریت رفتار سازمانی      
کد درس: 602152 303079 402051      
نام استاد: علیرضا مهنام علیرضا یوزباشی شهلا برجعلی لو      
ساعت: 10:30 10:30 10:30      
سه شنبه
1397/04/12
نام درس: تحقیق در عملیات (2) تحقیق در عملیات (3) ریاضیات پایه مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن مدیریت در منابع اسلامی (قرآن، نهج البلاغه و روایات) مدیریت منابع انسانی
کد درس: 602203 602052 402001 602105 602106 303059
نام استاد: مجید وثوق مجید وثوق حسن علوی حجت عزیزلو حجت عزیزلو شهلا برجعلی لو
ساعت: 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
پنجشنبه
1397/04/14
نام درس: زبان تخصصی (1و2) زبان تخصصی (3و4) تحقیقات بازاریابی بررسی اقتصادی طرح های صنعتی    
کد درس: 602206 602104 303166 602103    
نام استاد: لیلا آقا کثیری شهلا برجعلی لو رضا قرائی پور حسین ساعی نیک    
ساعت: 8:00 8:00 10:30 13:00    
شنبه
1397/04/02
نام درس: حقوق مدنی (2) حقوق مدنی (8) حقوق مدنی (5) حقوق مدنی (6) حقوق مدنی (6)  
کد درس: 306101 603101 603051 603052 603052  
نام استاد: محمد امین کیخای فرزانه عرفان اسماعیلی امین امیرحسینی محمد باقرپور ابوالفضل علیدائی  
ساعت: 8:00 10:30 13:00 13:00 13:00  
یکشنبه
1397/04/03
نام درس: آیین دادرس کیفری حقوق جزای اختصاصی (1) کلیات حقوق ثبت      
کد درس: 603102 603058 603202      
نام استاد: محسن بیات احسان بابایی امین طاهرخانی      
ساعت: 8:00 8:00 8:00      
دوشنبه
1397/04/04
نام درس: حقوق تجارت          
کد درس: 306106          
نام استاد: مریم دادخواه          
ساعت: 10:30          
سه شنبه
1397/04/05
نام درس: ادله اثبات دعوی اصول فقه حقوق اداری (2)  حقوق بین المللی عمومی (2)    
کد درس: 603107 306103 603006 603003    
نام استاد: حمیدرضا سیف محمدرضا پنداشته پور رضا احسانی مهناز رشیدی    
ساعت: 13:00 13:00 13:00 13:00    
پنجشنبه
1397/04/07
نام درس: زبان تخصصی (1) قواعد فقه (1) متون حقوقی به زبان خارجی متون فقه (3)     
کد درس: 603103 603055 306107 603054    
نام استاد: ساناز ذبیحی حسین عاملی سیده مریم اعتماد حسین عاملی    
ساعت: 10:30 10:30 10:30 10:30    
شنبه
1397/04/09
نام درس: حقوق املاک (3) حقوق جزای اختصاصی (3) حقوق جزای عمومی (3)       
کد درس: 603108 603060 603002      
نام استاد: امین طاهرخانی احسان بابایی احسان بابایی      
ساعت: 8:00 8:00 8:00      
یکشنبه
1397/04/10
نام درس: حقوق مدنی پیشرفته حقوق مدنی مقدماتی متون فقه متون فقه    
کد درس: 603201
306203
603200 306102 306102    
نام استاد: حسین نهاوندی محمد باقرپور محمدرضا پنداشته پور سید احمد اعتماد    
ساعت: 13:00 13:00 13:00 13:00    
دوشنبه
1397/04/11
نام درس: حقوق اساسی (2) قواعد فقه (2) اصول فقه (2)  حقوق دریایی    
کد درس: 603005 603105 603001 306119    
نام استاد: رضا احسانی حسین عاملی حسین عاملی فاطمه حصارخانی    
ساعت: 8:00 8:00 10:30 13:00    
سه شنبه
1397/04/12
نام درس: آیین دادرسی مدنی 2 آیین دادرسی مدنی 2 پزشکی قانونی      
کد درس: 603053 603053 603110      
نام استاد: سید حمزه حسینی عرفان اسماعیلی محسن بیات      
ساعت: 08:00 08:00 08:00      
چهارشنبه
1397/04/13
نام درس: حقوق تجارت (4) داوری بین المللی        
کد درس: 603057 306108        
نام استاد: ابوالفضل علیدائی عبدالحمید مرتضوی        
ساعت: 13:00 13:00        
پنجشنبه
1397/04/14
نام درس: حقوق تجارت (3) حقوق تجارت بین الملل        
کد درس: 603056 306115        
نام استاد: رضا گلی عبدالحمید مرتضوی بریجانی        
ساعت: 08:00 13:00        
شنبه
1397/04/02
نام درس: اصول حسابداری (1 و 2) حسابداری پیشرفته (1) حسابداری میانه مباحث جاری در حسابداری مدیریت مالی پیشرفته  
کد درس: 604206 604101 604100 604103 307006  
نام استاد: مهناز مرشدزاده مهناز مرشدزاده مهناز مرشدزاده مهناز مرشدزاده جعفر شیخیان عزیزی  
ساعت: 10:30 13:00 13:00 13:00 13:00  
دوشنبه
1397/04/04
نام درس: امور مالی بین المللی          
کد درس: 604060          
نام استاد: افشین قنبری          
ساعت: 8:00          
سه شنبه
1397/04/05
نام درس: اصول مهندسی مالی اقتصاد سنجی مالی اقتصادسنجی آمار و احتمالات مهندسی مالی و مدیریت ریسک  
کد درس: 305101 307007 305106 604002 307005  
نام استاد: نرجس مقربی یزدان گودرزی فراهانی یزدان گودرزی فراهانی خسرو مرادیان هفت چشمه نرجس مقربی  
ساعت: 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30  
پنجشنبه
1397/04/07
نام درس: بازارها و نهادهای مالی / بازارهای مالی نوظهور برنامه ریزی و توسعه حسابرسی (2) مدیریت مالی (2)    
کد درس:  305109
307003
604001 604106 604054    
نام استاد: ندا سمیعی حسین ساعی نیک محمود قربانی محمدرضا گلکانی    
ساعت: 8:00 8:00 8:00 8:00    
شنبه
1397/04/09
نام درس: مدیریت تولید مدیریت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته      
کد درس: 604053 305115 307004      
نام استاد: شهلا برجعلی لو نرجس مقربی نرجس مقربی      
ساعت: 8:00 8:00 8:00      
یکشنبه
1397/04/10
نام درس: ریاضی کاربردی حسابداری دولتی (2)        
کد درس: 604003 604105        
نام استاد: مریم جماعتی غلامرضا تیزفهم فرد        
ساعت: 8:00 10:30        
دوشنبه
1397/04/11
نام درس: پول و ارز و بانکداری طراحی و پیاده سازی سیستم های پشتیبانی محاسبات مالی کاربرد رایانه در حسابداری مالیه عمومی مدل سازی مالی  
کد درس: 604058 305112 604205 604057 307008  
نام استاد: امیر شریف فر محسن قره خانی حسین رشادت جو افشین قنبری محسن قره خانی  
ساعت: 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00  
سه شنبه
1397/04/12
نام درس: زبان تخصصی (2) پژوهش عملیاتی (1)        
کد درس: 604108 604051        
نام استاد: الهه کمالی سیامک نوری        
ساعت: 8:00 10:30        
چهارشنبه
1397/04/13
نام درس: تحلیل آماری آمار مهندسی        
کد درس: 307200 305201        
نام استاد: خسرو مرادیان هفت چشمه خسرو مرادیان هفت چشمه        
ساعت: 8:00 10:30        
دوشنبه
1397/04/11
نام درس: زبان انگلیسی          
کد درس: 995018          
نام استاد: فرامرز رسولی          
ساعت: 8:00          
چهارشنبه
1397/04/13
نام درس: تاریخ تحلیل صدر اسلام اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) تفسیر موضوعی نهج البلاغه متون اسلامی    
کد درس: 995013 995006 995016 995022    
نام استاد: سیروس نبی زاده محمدحسین نوحه خوان محمدحسین نوحه خوان محمدحسین نوحه خوان    
ساعت: 8:00 10:30 13:00 13:00    
پنجشنبه
1397/04/14
نام درس: زبان فارسی اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت) انقلاب اسلامی ایران      
کد درس: 995017 995002 995009      
نام استاد: عاطفه طهماسبی محمدحسین نوحه خوان سیروس نبی زاده      
ساعت: 8:00 10:30 13:00      

نشانی های محل برگزاری امتحانات:
ساخنمان مرکزی دانشگاه: تهران، خیابان توحید، نرسیده به تقاطع آزادی، روبروی ایستگاه مترو توحید، کوچه فرهادیه، پلاک  7