موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

ضوابط و مراحل انصراف از تحصیل

متن ماده 36 آیین نامه مصوب جلسه  339 شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم مورخ اردیبهشت 1376:
دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یکبار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.
نکته: تاریخ درخواست انصراف، همان تاریخ ثبت درخواست توسط مسئول آموزش می باشد و لازم است تاریخ فرم با تاریخ ثبت یکی باشد.
تبصره 1: دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است عمل کند.
تبصره 2: تحصیل مجدد دانشجوی انصراف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری براساس ضوابط مربوط است.

یادآوری ضوابط مؤسسه:

لازم بذکر است در تمام ساعات اداری درخواست انصراف دانشجو بصورت حضوری از شخص دانشجو یا وکیل قانونی ایشان اخذ می گردد.(این نوع درخواست به هیچ عنوان از سایر طرق ارتباطی دیگر پذیرفته نمی باشد)
1- دریافت و تکمیل فرم درخواست انصراف از واحد آموزش در ساعات اداری.
2- زمان های اعلام شده بر اساس تقویم دانشگاهی که در سایت درج شده ملاک عمل تسویه مالی می باشد.
3- برای دانشجوی ترم اول بعد از ثبت نام تمام شهریه (ثابت و متغییر) محاسبه می گردد.
4- دانشجوی ترم اول که ثبت نام نموده، درصورتیکه مایل به انصراف از تحصیل می باشد لازم است قبل از شروع ترم دوم تحصیلی و یا دانشجوی ترم دوم و مابعد درخواست انصراف خود را ارائه نماید درغیر این صورت مطابق با جدول زیر مشمول پرداخت شهریه خواهد شد.

ترم دوم و دوم به بعد قبل از شروع کلاس بدهی قبل
بعد از شروع کلاس تا قبل از اتمام حذف و اضافه بدهی قبل + شهریه ثابت
بعد از اتمام حذف و اضافه بدهی قبل + شهریه ثابت + متغییر ترم جاری (حداقل واحد در ترم اگه انتخاب واحد نکرده باشد)
  دانشجو انتخاب واحد ندارد حداقل واحد کارشناسی ناپیوسته 12 (یا برنامه ترمی)
حداقل واحد کارشناسی 12 (یا برنامه ترمی)
حداقل واحد ارشد 8 (یا برنامه ترمی)

مطابق ماده 36 آئین نامه آموزشی، دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل دارد بایستی موارد زیر را به ترتیب انجام دهد:
1- دریافت و تکمیل پرسشنامه انصراف از تحصیل از واحد آموزش دانشگاه
2- تحویل پرسشنامه تکمیل شده به مسئول آموزش توسط شخص دانشجو. نکته: دانشجو به مدت یکماه از تاریخ درخواست انصراف از تحصیل فرصت دارد تا درخواست خود را پس بگیرد.
3- پس از گذشت یکماه از تاریخ درخواست انصراف، این موضوع ابتدا در شورای آموزشی گروه و سپس در شورای آموزشی دانشگاه مطرح و بررسی شده و نتیجه آن به اطلاع دانشجو خواهد رسید.
4- در صورت موافقت با درخواست انصراف و پس از تعیین وضعیت مالی در صورت داشتن بدهی به سامانه مدیریت آموزش مراجعه و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام می نماید.

الف)
برای ردیف 2: با مراجعه حضوری شخص دانشجو به مسئول کتابخانه، کارگاه ها و آزمایشگاه ها، امضاء وی را مبنی بر نداشتن هیچ بدهی و مشکلی در این بخش ها اخذ نماید.
برای ردیف 3: با مراجعه حضوری به کارشناس رشته، کارت دانشجویی خود را پس داده و امضاء کارشناس را اخذ نماید.
برای ردیف 4: با مراجعه حضوری به اداره مالی دانشگاه و تسویه حساب نهایی مالی با دانشگاه، امضاء مسئول مالی را اخذ نماید.
ب) فرم تسویه حساب امضاء شده (موارد 2 الی 4) را جهت پیگیری های بعدی تحویل کارشناس آموزش نماید.
پ) پس از انجام مراحل 5 الی 11 (که توسط کارشناس آموزش پیگیری می گردد) و امضاء نهایی توسط معاونت آموزشی، یک نسخه از تسویه حساب به دانشجو تحویل می گردد.
ج) دانشجو با مراجعه به بایگانی آموزش و ارائه نسخه کامل تسویه حساب و پس از تکمیل فرم رسید دریافت اصل مدارک، اصل مدارک خود را تحویل می گیرد.