موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

آیین نامه آموزشی

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیاندانشجوی گرامی، ضمن خوش آمد گویی و تبریک موفقیت شما در آزمون ورودی این موسسه، اکنون که به یاری خداوند متعال تحصیل در مقطع بالاتری را در این دانشگاه آغاز می کنید، لازم است در بدو امر از مقررات و آیین نامه های آموزشی و هم چنین ضوابط اختصاصی دوره های مذکور در این دانشگاه اطلاع حاصل نمایید.
بی شک، این آشنایی، در کنار تلاش و جدیت در امر تحصیل متضمن موفقیت هرچه بیشتر شما خواهد بود. لذا توصیه می شود با مطالعه دقیق گزیده مقررات آموزشی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد این موسسه و رعایت این مقررات زمینه تحصیل بهتر را فراهم نمایید. لازم به ذکر است که پس از ثبت نام در سامانه مدیریت آموزشی و شروع به تحصیل، تمامی تقاضاهای آموزشی شما صرفا از طریق تارنمای مؤسسه که به گروه آموزشی و دانشکده مربوطه به صورت خودکار ارسال می گردد، قابل پیگیری خواهد بود .شرایط ورود

دانشجو موظف است در هر نیمسال، در زمانی که دانشگاه اعلام می کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به آدرس تارنمای مؤسسه و سامانه مدیریت آموزش (سما) مراجعه کند، عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی و انتخاب واحد از طریق سامانه مدیریت آموزش بدون اطلاع و عذر موجه، در یک نیمسال، بمنزله انصراف از تحصیل است. در صورت تأخیر و یا عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.

واحد درسی

هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب نماید.

حضور و غیاب

حضور اینترنتی دانشجو حداقل در نیمی از جلسات کلاس های مجازی (آنلاین) مربوط به هر درس الزامی است لذا اکیداً استفاده و حضور حداکثری در کلاسهای مجازی و نیز بهره برداری از محتوای الکترونیکی دروس توصیه می گردد.
چنانچه درسی به صورت کلاس حضوری (بسیار نادر) ارائه شود، دانشجو موظف است در تمام جلسات مربوط به درس شرکت کند و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 4/17 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

غیبت در امتحان

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان آن درس موجب حذف آن درس می گردد.

حذف و اضافه

دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته، پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر را اضافه یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید، مشروط بر آنکه واحد های انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.
در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از درس های نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود.
حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.

معیارهای ارزیابی

ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف درسی و منابع امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس تنها مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

اعلام نمرات

اداره آموزش هر دانشکده یا گروه آموزشی (با واحد ذیربط در هر دانشگاه) موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی، از طریق سامانه مدیریت آموزش ارسال و فهرست امضا شده آن را توسط استاد مربوطه بصورت فیزیکی نیز به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید.
در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی، میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه و در کارنامه وی در سامانه مذکور بصورت بر خط ثبت می شود.

نام نویسی مشروط

میانگین نمرات دانشجوی کارشناسی در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد، در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود. دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی کند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

اخراج دانشجو مشروط

چنانچه میانگین نمرات دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و در نیمسال بعدی حداکثر می تواند تا 14 واحد درسی انتخاب کند. چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته سه نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می شود.
دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن یا به دلیل دیگر از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم یا منصرف می شود در صورتی که حداقل 70 واحد درسی را با نمره قبولی گذرانده باشد می تواند مدرک کاردانی در همان رشته دریافت کند.

مرخصی تحصیلی

دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کارشناسی برای دو نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

  • مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

تقاضای مرخصی تحصیلی باید از طریق تارنمای مؤسسه، حداقل دو هفته قبل از نام نویسی هر نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده (یا گروه آموزشی) یا دانشگاه تسلیم گردد.

انصراف از تحصیل

دانشجویی که قصد داشته باشند به ادامه تحصیل خود در این موسسه خاتمه دهد می بایست ابتدا آیین نامه و مقررات انصراف از تحصیل را مطالعه و مراحل آن را به دقت اجرا نماید. (جزییات بیشتر...)

انتقال

در دانشگاه های مجازی، انتقال دانشجو امکان پذير نيست.

دانشجوی مهمان

مهمان شدن برای دروس عملی در صورت موافقت گروه آموزشی بلامانع است. در سایر موارد دانشجو مجاز به میهمان شدن در دانشگاه های دیگر نمی باشد.

تغییر رشته

تغيير رشته و گرايش در دوره‌های این موسسه امکان پذير نمي‌باشد.

فراغت از تحصیل

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.
میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل، باید حداقل 12 باشد تا در رشته تحصیلی خود بر حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند، در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد، می تواند تا حداکثر 20 واحد درسی از درس هایی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی (در دوره کاردانی) و 2 نیمسال تحصیلی (در دوره کارشناسی)، مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید.
در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی، در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.

کلیات آیین نامه دروه کارشناسی ارشد

ماده 1- اهداف

هدف از تدوین آیین نامه دوره های کارشناسی ارشد به سه شیوه "آموزشی- پژوهشی"، "آموزشی" و "پژوهشی"، تقویت و توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی، ارتقای کیفیت، تنوع بخشی به شیوه های نوین ارایه آموزش(مخصوصاً آموزش مجازی)، پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی،تقویت و ارتقای سطح کیفی و کمی این دوره ها و همسان سازی آن با برنامه های توسعه و دیگر اسناد راهبردی کشور است تا با بهره مندی از آن در تربیت متخصصان و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح کشور بکوشیم.

ماده 2- تعاریف

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته: دوره ای بالاتر از دوره کارشناسی است که بر اساس برنامه های مصوب شورای گسترش آموزش عالی، به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوطه منتهی می شود.
شیوه آموزشی – پژوهشی (با پایان نامه): "دوره ای که محتوی برنامه آن مشتمل بر واحد های درسی و پایان نامه است.
شیوه آموزشی (بدون پایان نامه): دوره ای با محوریت آموزش است که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی بدون گذراندن پایان نامه دانش آموخته می شود.
شیوه پژوهشی: دوره ای با محوریت پژوهش که دستاورد آن صرفاً در راستای پژوهش ارائه فناوری جدید، ارائه نظریه و ایده جدید، تولید دانش فنی، ثبت اختراع و... استفاده شود و مشتمل بر اخذ واحدهای درسی محدود و الزام به ارائه پایان نامه است.
سمینار: منظور تحقیق و تتبع نظری است.
پایان نامه: فعالیت پژوهشی – تحقیقاتی است که در یک زمینه رشته تحصیلی مربوط و تحت راهنمایی استاد راهنما انجام می گیرد.
شورا: "منظور شورا و آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایرانیان است.
دانشگاه: منظور مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان است.
دوره کارشناسی ارشد به صورت مجازی و طبق ضوابط مربوطه قابل اجرا می باشد.

ماده 3- شرایط ورود

شرایط ورود به دوره به شرح زیر است:
1- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی مندرج در کتابچه سازمان سنجش کشور که هنگام ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
2- داشتن گواهی پایان دوره کارشناسی یا بالاتر(مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) در رشته های مورد قبول آموزش دانشگاه
3- موفقیت درآزمون ورودی دوره براساس شیوه نامه مصوب
تبصره 1) مدرک معادل کارشناسی برای ورود به این دوره فاقد اعتبار می باشد.

ماده 4- دروس جبرانی

چنانچه رشته کارشناسی با رشته دوره تجانس نداشته باشد دانشجو باید به تشخیص گروه آموزشی، تعدادی از دروس را تحت عنوان جبرانی بگذراند.
تبصره 1) حداکثر دروس جبرانی 12 واحد می باشد که تا قبل از نیمسال اول تعیین و پس از تایید گروه آموزشی مربوطه باید به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه منعکس شود.لازم به ذکر است تمامی این مراحل از طریق سامانه مدیریت آموزش و یا فرم های مربوطه در تارنمای مؤسسه انجام می پذیرد.
تبصره 2) گذراندن دروس جبرانی حداکثر تا قبل از پایان نیمسال دوم الزامی است.
تبصره 3) به ازای حداقل 8 واحد جبرانی و یا بیشتر، یک نیمسال به سنوات مجاز دانشجو اضافه می شود.
تبصره 4) دروسی را که دانشجو قبلا در دوره کارشناسی گذرانده است، تکرار آن در صورتی که عنوان درس بر اساس سرفصل برنامه مصوب کارشناسی ارشد باشد مجاز نیست، مگر به تشخیص گروه آموزشی و تنها برای دانشجویانی که در درس مربوطه نمره پایین را اخذ کرده باشند.
تبصره 5) حداقل نمره قبولی در هر درس جبرانی 12 از 20 است. نمره دروس جبرانی در کارنامه دانشجو ثبت می شود اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی گردد.

ماده 5- مشاور تحصیلی

مؤسسه موظف است به تناسب تعداد پذیرفته شدگان در این دوره، مشاور تحصیلی برای هدایت دانشجویان تعیین نماید. این مشاوره تنها از طریق فضای مجازی و مشخصاً تارنمای مؤسسه صورت می پذیرد.

ماده 6

تعداد کل واحد های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است (به غیر از مدیریت کسب و کار) که دانشجوی کارشناسی ارشد باید در هر نیمسال حداقل 8 و حداکثر 12 واحد درسی را اخذ نماید.

ماده 7- ارزشیابی تحصیلی

میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی نباید از 14 کمتر باشد.
تبصره 1) حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از درس های مصوب دوره، یا درس های جبرانی 12 از 20 است.
تبصره 2) نمره ارسال شده در سامانه مدیریت آموزش دانشگاه که به تأیید استاد و دانشکده یا گروه آموزشی رسیده باشد به هیچ وجه قابل تغییر نیست.
تبصره 3) چنانچه میانگین نمرات دانشجو در یک نیمسال کمتر از 14 باشد در آن نیمسال مشروط محسوب می شود و در صورتی که میانگین نمرات وی در دو نیمسال کمتر از 14 باشد آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می گردد.
تبصره 4) در صورتی که در پایان دوره میانگین کل نمرات دانشجو کمتر از 14 باشد، دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی شود.

ماده 8

آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از شرط حداقل واحد معاف است اما چنانچه میانگین نمره دانشجو در این نیمسال کمتر از 14 باشد، مشروط تلقی خواهد شد.

ماده 9

پذیرفته شده به شیوه آموزشی بنا به تشخیص گروه آموزشی خود موظف به گذراندن 2 تا 4 واحد درس سمینار می باشد. تعداد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد برای دوره های آموزشی و پژوهشی بین 4 تا 6 واحد درسی، مطابق برنامه مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت دانشگاه است.

ماده 10

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین 8 تا 12 واحد درسی دوره را انتخاب کند. واحدهای كمبود به تشخیص شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سقف حداكثر 14 واحد خواهد بود.
تبصره 1) در آخرین نیمسال تحصیلی، نام نویسی دانشجو در کمتر از 6 واحد درسی بلامانع است.
تبصره 2) دانشجو باید کلیه واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد به شیوه آموزشی – پژوهشی را حداکثر در پنج نیمسال تحصیلی و به شیوه آموزشی 6 نیمسال تحصیلی بگذراند.

ماده 11

انتقال، میهمان، تغییر رشته دانشجویان آموزشهای الکترونیکی (مجازی) مطابق ضوابط آموزشی مؤسسه خواهد بود که در هر سال تحصیلی در شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین می گردد.

طول دوره، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

ماده 12- طول دوره

طول دوره مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده آموزشی و نیز پژوهشی یا پایان نامه را بر اساس مقررات مربوط با موفقیت به اتمام برساند. طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش الکترونیکی (مجازی) در شیوه آموزشی – پژوهشی پنج نیمسال و در شیوه آموزشی شش نیمسال تحصیلی است.
تبصره 1) در صورتیکه دانشجو در مدت مجاز تحصیلی، نتواند تحصیل خود را با موفقیت به اتمام برساند، با درخواست دانشجو وتأیید استاد راهنما و گروه آموزشی دانشکده، پس از موافقت شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یک نیمسال دیگر به مدت تحصیل دانشجو اضافه می شود، در این صورت دانشجو ملزم به پرداخت شهریه ثابت مطابق مقررات مربوط به دانشجویان آموزش های الكترونیكی (مجازی) است.

ماده 13- مرخصی تحصیلی

دانشجو در طول دوره می تواند حداکثر یک نیمسال تحصیلی، با تأییدگروه آموزشی دانشکده از مرخصی تحصیلی استفاده کند. موافقت دانشکده باید جهت اطلاع به معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منعکس گردد.
تبصره 1) مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.
تبصره 2) درخواست مرخصی باید قبل از شروع نام نویسی در هر نیمسال تحصیلی به دانشکده از طریق تکمیل فرم های مربوطه در تارنمای مؤسسه، تسلیم شود. موافقت دانشکده با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت می گیرد و منوط به این است که ادامه تحصیل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود.
تبصره 3) در صورتی که دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه یک نیمسال ترک تحصیل نماید، از ادامه تحصیل محروم می شود.
تبصره 4) مادران شاغل به تحصیل، می توانند از یک نیمسال تحصیلی مرخصی زایمان (علاوه بر مرخصی مجاز دوره)، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده کنند.
تبصره 5) دانشجو می تواند به هر دلیل، از تحصیل اعلام انصراف نماید. در این صورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف جهت اقدام لازم به معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشكده از طریق فرم های مربوطه در تارنمای مؤسسه تسلیم نماید. دانشكده(گروه آموزشی) همزمان درخواست دانشجو را به دانشگاه ارسال می نماید. چنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد، نسبت به صدور گواهی انصراف از تحصیل اقدام خواهد شد.
تبصره 6) دانشجوی انصرافی یا اخراجی موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید. به هر حال صدور هر گونه گواهی و تسلیم ریزنمرات و دریافت مجوز شرکت مجدد در آزمون ورودی منوط به تسویه حساب دانشجو با دانشگاه است.
تبصره 7) شهریه پرداختی دوره دانشجویی به هیچ وجه به منصرفین از تحصیل یا كسانی كه محروم از تحصیل شده اند مسترد نخواهد شد.

ارزشیابی

ماده 14

ملاك اصلی حضور دانشجو در امتحانات، مراجعه به کلیه فایل ها و منابع درسی، پاسخ به تكالیف درسی و كسب موفقیت در انجام آنها است. ارزیابی دانشجو تنها به عهده استاد درس می باشد و در صورت عدم تأیید استاد دانشجو مجاز به شرکت در امتحانات پایان ترم نبوده و نمره 0/5 در درس مذکور لحاظ خواهد شد.

ماده 15

غیبت غیر موجه در امتحان پایان هر درس موجب گرفتن نمره 0/5 درآن درس می شود.
تبصره 1) درصورتی که غیب دانشجو درامتحان، از نظر مقررات آموزشی موجه تشخیص داده شود، درس مزبور حذف می گردد.

ماده 16

حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره و دروس کمبود 12 (از 20) است.
تبصره 1) اگر نمره دانشجو در یک درس اختیاری کمتر از 12 باشد، می تواند با موافقت گروه آموزشی مربوطه به جای آن درس، درس دیگری را انتخاب نماید و نمره قبلی جزو معدل دانشجو محسوب نخواهد شد.

ماده 17

میانگین نمرات دروس دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید از 14 کمتر باشد. اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می شود.
تبصره 1) نمره درس کمبود در کارنامه دانشجو، جداگانه ثبت می شود اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی گردد.

ماده 18

در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو، بدون احتساب نمره پایان نامه در پایان دوره از 14 کمتر باشد، دانشجو فارغ التحصیل شناخته نمی شود.
تبصره 1) دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره بدون احتساب واحد پایان نامه، میانگین کل نمرات او از 14 کمتر باشد، در صورتیکه حداکثر مجاز مدت تحصیل وی به پایان نرسیده باشد، می تواند تا 16 واحد از دروسی را که در آنها نمره کمتر از 14 گرفته است را فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل ازپایان نامه دفاع کند. دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می شود.

ماده 19

امتحان پایان ترم صرفا به صورت حضوری برگزار میشود.

ماده 20

در دوره های الكترونیكی (مجازی) پذیرش دانشجو می تواند به شیوه آموزشی باشد. تعداد كل واحدهای درسی در این شیوه برحسب رشته حداقل 28 و حداكثر 32 واحد است.

ماده 21

در صورتیكه پذیرش دانشجو به شیوه آموزشی – پژوهشی باشد دانشجو ملزم به تهیه طرح پایان نامه و دفاع از پایان نامه براساس مقررات ذیل می باشد.

پایان نامه

ماده 22

تدوین پایان نامه (دوره پژوهشی) آخرین بخش دوره است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود، زیر نظر استاد راهنما، به تحقیق بپردازد.

ماده 23

استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو، موافقت استاد و تایید شورای پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده، از اعضای هیأت علمی دانشگاه ایرانیان با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می شود.
تبصره 1) در صورت ضرورت، در موارد استثنایی به تشخیص شورای پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده، پایان نامه می تواند با دو استاد راهنمای مشترک از داخل و خارج دانشگاه هدایت شود. داشتن مدرک دکتری برای استاد راهنمای خارج از دانشگاه ایرانیان الزامی است.
تبصره 2) در موارد استثنایی و تشخیص شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه انتخاب استاد راهنمای بیرون دانشگاه بلامانع است.

ماده 24

دانشجو موظف است تا پایان نیمسال دوم تحصیل، موضوع پایان نامه خود را در این شیوه با نظر استاد راهنما انتخاب کند. موضوع پایان نامه پس از تصویب شورای پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده با صدور احکام برای استاد راهنما و مشاور توسط معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده قطعیت می یابد.
تبصره 1) ثبت نام دانشجو در نیمسال چهارم منوط به تصویب قطعی طرح پژوهشی پایان نامه در شورای پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوط و صدور حکم استاد راهنما است.

ماده 25

استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تأیید شورای پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده (گروه) از بین اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان مربوط انتخاب و حکم او توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده صادر می شود.

ماده 26

ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأتی، متشکل از استاد (یا استادان) راهنما، استاد مشاور (حسب مورد) و دو نفر از اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج به عنوان استاد داور با معرفی شورای پژوهشی- تحصیلات تکمیلی دانشکده و نماینده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی صورت می گیرد.
تبصره 1) جلسه دفاع با حضور حداقل سه نفر از اعضای هیأت داوران و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده رسمیت می یابد. حضور استاد راهنما و یکی از دو نفر اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج در جلسه ضروری است.
تبصره 2) نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسه دفاعیه شرکت می کند.

ماده 27

پایان نامه توسط هیأت داوران ارزشیابی شده و بر حسب نمره هیأت داوران در 5 درجه قرار می گیرد:
نمره از 18 تا 20 : عالی
نمره از 16 تا 17/99 : بسیار خوب
نمره از 14 تا 15/99: خوب
نمره از 12 تا 13/99: قابل قبول
نمره از12 کمتر: غیر قابل قبول.

ماده 28

دانشجو پس از انتخاب واحد پایان نامه، تا زمان دفاع موظف است براساس تقویم دانشگاهی در نیمسال (های) بعد نیز ثبت نام نماید. در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی، وارد کارنامه دانشجو می شود و در میانگین نمرات او منظور خواهد شد.

ماده 29

در صورتی که پایان نامه، از نظر هیأت داوران غیر قابل قبول تشخیص داده شود، دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مجاز تحصیل وی تجاوز نکند، پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیأت داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید.
تبصره 1) اعطای گواهی گذراندن واحدهای درسی دوره به دانشجویی که به هر دلیل از ادامه تحصیل باز می ماند، حسب درخواست دانشجو پس از تسویه حساب بلامانع است.

سایر مقررات

ماده 30- پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو در دوره مجازی در چارچوب سیاست ها و مقررات آموزشی ذیربط توسط دانشگاه و بر اساس "شیوه نامه پذیرش دانشجو در دوره های مجازی دانشگاه ایرانیان" صورت می گیرد. شرایط و ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره های مجازی بر اساس شاخص های علمی، منابع آموزشی ذیربط و امکانات زیربنایی و فنی دانشگاه امکان پذیر است.

ماده 31- ثبت نام و برگزاری آزمون اختصاصی

اطلاع رسانی و ثبت نام اولیه داوطلبـان دوره های مجـازی همزمان از طریق سامانه مدیریت آموزش در تارنمای مؤسسه انجـام می شود.

ماده 32- صدور مدرک فارغ التحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی دانشجویان دوره های مجازی همانند دوره های حضوری توسط دانشگاه صادر می شود. عنوان مؤسسه آموزش عالی ایرانیان بیانگر اعتبار مدرک و ذکر دوره مجازی بیانگر شیوه آموزشی و نوع ارائه رشته است. عنوان و مقطع هر رشته مجازی دقیقاً منطبق با عنوان همان رشته در دوره های حضوری ولی با قید عبارت آموزشهای الکترونیکی "دوره مجازی" در متن دانشنامه فارغ التحصیلی است.

ماده 33- حقوق مادی و معنوی دروس

تمامی حقوق مادی و معنوی دروس الکترونیکی که در دوره های مجازی تدوین و تولید می گردند به دانشگاه ایرانیان تعلق دارد. هرگونه استفاده از این دروس به هر شکلی و در هر قالبی صرفاً در چارچوب عقد قرارداد مربوط با دانشگاه ایرانیان امکان پذیر است. میزان سهم معنوی و مادی عضو تدوین کننده درس الكترونیكی و فرد استفاده كننده مطابق مقررات مركز مالكیت فكری و دفتر حقوقی دانشگاه ایرانیان می باشد.

ماده 34

در این آیین نامه تنها به ذکر اصول اکتفا شده و آنجا که آئین نامه ساکت است تفسیر و رفع ابهام احتمالی آن بر عهده شورای آموزش و تحصیلات تکمیی دانشگاه می باشد.