ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان این موسسه آموزش عالی  الکترونیکی ایرانیان به صورت زیر می باشد:

   :: مرحله اول - ثبت نام الکترونیکی

1-  از آنجا که ارتباطات و فرآیندهای سامانه های مختلف این موسسه با دانشجویان بصورت الکترونیکی می باشد لازم است قبل از هر کار ابتدا نسبت به ایجاد یک آدرس ایمیل جدید با مشخصات زیر اقدام گردد:
    داوطلب بتواند به آن دسترسی کامل داشته باشد.
    نام و نام خانوادگی داوطلب به طور کامل و دقیق در آدرس ایمیل قرار داشته باشد.
      به عنوان مثال برای داوطلبی با نام علی محمدی که در سال 95 پذیرش می شود این آدرس پیشنهاد می گردد:  ali.mohamadi1395@gmail.com
    ایمیل متعلق به سایت yahoo یا gmail باشد.
ساخت این آدرس ایمیل از الزامات ادامه فرآیند ثبت نام است و بی توجهی به آن تبعات و مشکلات آتی را به همراه خواهد داشت لذا از استفاده آدرس ایمیل دیگران و یا آدرسهای ایمیل نامفهوم (منظور نام و نام خانوادگی در آنها درج نشده باشد) در فرآیند ثبت نام به جد پرهیز نمایید.

2- ورود به سامانه ثبت نام  الکترونیکی (اینجا کلیک کنید) و درج آدرس ایمیل (با توجه به فرمت فوق)، پرداخت هزینه ثبت نام اولیه با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و نهایتا دریافت  پرینت ثبت نام الکترونیکی جهت ارائه در مراحل بعدی.
لارم به توضیح است مبلغ پرداخت شده به عنوان هزینه ثبت نام غیرقابل عودت می باشد.

   :: مرحله دوم - ثبت نام حضوری

1- گردآوری و آماده سازی اصل و تصویر مدارک موردنیاز (اینجا کلیک کنید).
2-  مراجعه حضوری به ساختمان شماره 1 دانشگاه (جهت مشاهده آدرس اینجا کلیک کنید) بر اساس جدول زمانبندی (اینجا کلیک کنید).
3- ارائه مدارک به مسئول ثبت نام و شرکت در کارگاه آموزشی جهت آشنایی و استفاده از سامانه های آموزشی دانشگاه.
4- انتخاب واحد و پرداخت شهریه بر اساس جدول شهریه های آموزشی (اینجا کلیک کنید).
تذکر: همراه داشتن کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب با رمز دوم (رمز اینترنتی) الزامی است.