موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

حقوق (فهرست دروس)

دانشگاه ایرانیاندوره کارشناسی رشته حقوق با هدف آموزش ارتقاء دانش حقوق ایرانی و مسائل حقوقی جدید طراحی شده است و دروس و گرایش های تحصیلی آن، رفع نیازمندی های قضایی، وکالت دعاوی، مشاوره و کارشناسی حقوقی در قوه قضاییه، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در جهت کمك به احقاق حقوق اشخاص در سطح داخلی و بین المللی؛ افرادی را تربیت میکند. اهمیت دوره کارشناسی حقوق به گونه ای است که داشتن مدرک کارشناسی حقوق شرط لازم شرکت در آزمون های قضاوت، وکالت، سردفتری اسناد رسمی دانسته شده است.

نقش و توانایی

دانش آموختگان رشته حقوق می توانند در زمینه های شغلی زیر ورود پیدا کنند:
    - قضاوت و مستشاری دادگاه
    - ادارات تصفیه ورشکستگی و سرپرستی محجورین
    - ادارات ثبت اسناد و املاك
    - دفاتر اسناد رسمی
    - وکالت دعاوی
    - مشاوران حقوقی (کارشناسان حقوقی) در وزارتخانه ها و مؤسسات دیگر دولتی و خصوصی در موضوعات حقوقی امور بانکی، بورس و بیمه و ...

فهرست دروس حقوق

دروس عمومی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 اندیشه اسلامی (1) (مبدا و معاد) 2
2 اندیشه اسلامی (2) (نبوت و امامت) 2
3 انسان در اسلام 2
4 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام 2
5 فلسفه اخلاق (با تاکید بر مباحث تربیتی) 2
6 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 2
7 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 2
8 عرفان عملی اسلام 2
9 انقلاب اسلامی ایران 2
10 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2
11 اندیشه سیاسی امام خمینی "ره" 2
13 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2
14 تاریخ تحلیل صدر اسلام 2
15 تاریخ امامت 2
16 تفسیر موضوعی قرآن 2
17 تفسیر موضوعی نهج البلاغه 2
18 زبان فارسی 2
19 زبان انگلیسی 2
20 دانش خانواده و جمعیت 2
21 ورزش (1) 1
22 تربیت بدنی 1
  جمع: 42

توجه: از دروس فوق گذراندن  22 واحد الزامی می باشد.

دروس پایه

ردیف نام درس تعداد واحد
1 مقدمه علم حقوق 2
2 حقوق بین الملل عمومی (1) 2
3 حقوق اساسی (1) 2
4 حقوق مالیه عمومی 2
5 حقوق اداری (1) 2
6 اصول فقه (1) 2
7 حقوق تجارت (1)  تجار و اعمال تجاری 2
8 حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین 2
9 حقوق مدنی (2) اموال و مالکیت 2
10 کلیات حقوق جزا 1
11 قواعد فقه (2)  جزایی 1
12 پیشگیری از جرم 1
  جمع: 21

دروس تخصصی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 قواعد فقه (1) مدنی 1
2 حقوق اساسی (2) 2
3 حقوق اساسی (3) 2
4 حقوق سازمان های بین المللی 2
5 حقوق بین المللی عمومی (2) 2
6 حقوق بین الملل عمومی (3) روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات 2
7 حقوق بین الملل خصوصی (1) 2
8 حقوق بین الملل خصوصی (2) 2
9 حقوق کار 2
10 حقوق اداری (2) 2
11 اصول فقه (2) 2
12 حقوق بشر در اسلام 2
13 حقوق تجارت (2) شرکت ها 2
14 حقوق تجارت (3) اسناد تجاری 2
15 حقوق تجارت (4) ورشکستگی 3
16 حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها 2
17 حقوق مدنی (5) حقوق خانواده 2
18 حقوق مدنی (6) عقود معین قسمت الف 3
19 حقوق مدنی (7) عقود معین قسمت ب 3
20 حقوق مدنی (8) شفعه و وصیت وارث 2
21 حقوق جزای عمومی (1) 2
22 حقوق جزای عمومی (2) 2
23 حقوق جزای عمومی (3) 2
24 حقوق جزای اختصاصی (1) جرایم علیه اموال و مالکیت 2
25 حقوق جزای اختصاصی (2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور 2
26 حقوق جزای اختصاصی (3) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص 2
27 حقوق جزای اختصاصی (4) جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص 1
28 آیین دادرسی کیفری (1) 2
29 آیین دادرسی کیفری (2) 1
30 آیین دادرسی مدنی (1) 2
31 آیین دادرسی مدنی (2) 2
32 آیین دادرسی مدنی (3) 2
33 جرم شناسی 2
34 متون فقه (1) فقه معاملات 2
35 متون فقه (2) فقه خانواده 2
36 متون فقه (3) حقوق عمومی و بین الملل 2
37 متون فقه (4) فقه جزایی 2
38 متون حقوقی (1) حقوق خصوصی 1
39 متون حقوقی (2) حقوق جزایی 1
40 متون حقوقی (3) حقوق عمومی 1
41 متون حقوقی (4) حقوق بین الملل 1
42 حقوق تطبیقی 2
43 ادله اثبات دعوی 2
44 پزشکی قانونی 1
45 روش تحقیق 2
  جمع: 87

دروس تاختیاری

ردیف نام درس تعداد واحد
1 جرم شناسی کودکان و نوجوانان 1
2 حقوق کیفری کودکان و نوجوانان 1
3 کیفرشناسی 1
4 حقوق فناوری های نوین 1
5 اجرای احکام جزایی 1
6 اخلاق حقوق و قضا 1
7 حقوق مالکیت فکری 1
8 کارآموزی قضایی 1
9 حقوق ثبت 1
10 حقوق بیمه 1
11 حقوق قراردادهای نوین 1
12 حقوق تجارت الکترونیک 1
13 حقوق رسانه 1
14 تاریخ حقوق 1
15 حقوق محیط زیست 1
16 فلسفه حقوق 1
17 منطق حقوق 1
18 حقوق پزشکی 1
19 حقوق و استاندارد 1
20 ابعاد حقوقی دفاع مقدس 1
21 اجرای احکام مدنی 1
22 حقوق دریایی 1
23 حقوق هوایی 1
24 حقوق فضای مجازی 1
25 داوری بین المللی 1
26 فلسفه حق 1
27 اصول و فنون قانونگذاری 1
28 جامعه شناسی حقوق 1
29 حقوق و اقتصاد 1
30 مسئولیت های مدنی خاص 1
  جمع: 30

توجه: از دروس فوق گذراندن  10 واحد الزامی می باشد.