موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

کارشناسی ناپیوسته مدیریت – مدیریت دولتی (فهرست دروس) - غیر دایر

دانشگاه ایرانیاناین گرایش از رشته مدیریت اولین بار در سال 1333 تحت عنوان علوم اداری در موسسه علوم اداری زیر نظر دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی برگزار شد. در حال حاضر این رشته در اکثر دانشگاه‌های کشور تحت عنوان مدیریت دولتی و با گرایش‌های مختلف در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می‌شود.
هدف

هدف‌ رشته‌ مدیریت‌ دولتی‌، آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت و همچنین تربیت‌ مدیران‌ شایسته‌ای‌ است‌ که‌ بتوانند وظایف‌پنجگانه‌ محوله‌ را به‌ نحو احسن‌ در سازمان‌ها و تشکیلات‌ دولتی‌ کشور انجام‌ دهند. این‌ وظایف‌ عبارتند از:

  • برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ آن‌.
  • سازمان‌دهی‌ یا تقسیم‌ وظایف‌ بین‌ کارکنان‌ یک‌ سازمان‌ به‌ نحوی‌ که‌ با تقسیم‌ کار بتواند مهارت‌ پرسنل‌ خود را در پرداختن‌ به‌ کارهای‌ جزئی‌ افزایش‌ دهد.
  • عملیات‌ امور استخدامی‌ یا کارگزینی‌ کارکنان‌ جدید.
  • هدایت‌ و راهبری‌.
  • نظارت‌ و کنترل‌: برای مثال چون در یک بخش دولتی، رقابت وجود ندارد؛ کارکنان تمایل به افزایش ارتقای خدمات ندارند و این وظیفه مدیریت است که بتواند در چارچوب قوانین و مقررات دولتی، با خلاقیت و نوآوری خویش، کارآیی و بهره‌وری کارکنان را افزایش دهد.

نقش و توانایی

فارغ التحصیلان می توانند مشاغلی از قبیل کارشناس اداری، امور کارکنان، تشکیلات و روشها، طبقه بندی مشاغل، حقوق و دستمزد، برنامه ریزی پرسنلی و نظایر آن و قبول مسئولیت در سمت مدیران سطوح میانی و سرپرستی واحدهای اداری و خدماتی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شهرداریها را عهده دار شوند .شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت، با کاربردهای این رشته آشنا می شوند. ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی مدیران رده های گوناگون با نقش رشته مدیریت در سازمانها و موارد استفاده این دانش و همچنین تربیت نیروی متخصص بعنوان رابط میان مدیران و کارمندان اداری و فنی که معمولاً مسئولیت اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده دار می شوند، می باشد.

آینده شغلی

این رشته به دلیل برخورداری از گرایش‌ها و زیرمجموعه‌های گوناگون دارای بازار کار وسیع در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌باشد. فارغ التحصیلان این رشته در زمینه‌های تشکیلات سازمانی، منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی و دیگر مباحث مطرح در مدیریت در سطوح کارشناسی و مدیریتی در بخش خصوصی و دولتی قادر به فعالیت می‌باشند، همچنین این فارغ التحصیلان بعنوان مشاور یا مجری در زمینه سیاست‌گذاری‌های بخش دولتی می‌توانند فعالیت کنند.

فهرست دروس کارشناسی ناپیوسته مدیریت – مدیریت دولتی

دروس جبرانی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 مدیریت رفتار سازمانی 3
2 مبانی مدیریت دولتی (1 , 2) 3
3 تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 3
4 آمار و کاربرد آن در مدیریت 3
5 اقتصاد خرد 3
  جمع: 18

دروس عمومی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 اندیشه اسلامی (2) 2
2 تربیت بدنی (2) 1
3 انقلاب اسلامی ایران 2
4 اندیشه های سیاسی امام 2
5 آشنایی با قانون اساسی ایران 2
6 تفسیر موضوعی نهج البلاغه 2
7 تفسیر موضوعی قرآن 2
8 تاریخ امامت 2
9 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2
10 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 2
  جمع: 19

دروس اصلی پایه

ردیف نام درس تعداد واحد
1 اقتصاد کلان 3
2 ریاضی و کاربرد آن در مدیریت (2) 3
3 آمار و کاربرد آن در مدیریت (2) 3
4 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 3
5 روش تحقیق در مدیریت 3
  جمع: 15

دروس اصلی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 مدیریت منابع انسانی 3
2 تحقیق در عملیات (1) 3
3 تحقیق در عملیات (2) 3
4 سیستم های اطلاعاتی مدیریتی 3
  جمع: 12

دروس تخصصی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 مالیه عمومی و تنظیم خط مشی دولت ها 3
2 مدیرت سازمان های محلی و شهرداری ها 3
3 مدیریت تطبیقی 3
4 مدیریت توسعه 3
5 زبان تخصصی (3 , 4) 2
6 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری 3
7 مدیریت در منابع اسلامی 2
8 روابط کار در سازمان 3
9 کارآموزی 2
10 پروژه 2
  جمع: 26

دروس اختیاری

ردیف نام درس تعداد واحد
1 مدیریت استراتژیک 3
2 مدیریت مالی 3
3 روابط صنعتی 3
4 بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران 2
5 مباحث ویژه مدیریت دولتی 3
6 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان 3
7 روش تحقیق در مدیریت اسلامی 2
8 تاریخ مدیریت و تشکیلات در اسلام 2
9 مدیریت مراکز آموزشی و فرهنگی 2
10 اقتصاد در قرآن 2
11 شیوه های رهبری و مدیریت امام علی (ع) 2
  جمع: 28