موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

کارشناسی ناپیوسته مدیریت – مدیریت بازرگانی (فهرست دروس) - غیر دایر

دانشگاه ایرانیانمدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است. زمانی یک شرکت می تواند بین خود، مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد. فردی که مدیریت بازرگانی یک بنگاه اقتصادی را به عهده می گیرد در جذب مشتریان، عرضه، معرفی صحیح و اصولی محصول یا خدمات یک شرکت تلاش می کند و به طور طبیعی مدیر بازرگانی فردی است که نقش اساسی در سود و زیان شرکتها دارد. دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها، مؤسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد.

هدف رشته

هدف از این رشته عبارت است از: آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حل های مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصممیمات متخذه.

صنعت و بازار کار

فارغ التحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف تصمیم گیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا می کنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا می شوند. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری مانند: تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی، بازاریابی مشغول به کار شوند.

فهرست دروس کارشناسی ناپیوسته مدیریت – مدیریت بازرگانی

دروس عمومی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 اندیشه اسلامی (2) 2
2 تربیت بدنی (2) 1
3 انقلاب اسلامی ایران 2
4 اندیشه های سیاسی امام 2
5 آشنایی با قانون اساسی ایران 2
6 تفسیر موضوعی نهج البلاغه 2
7 تفسیر موضوعی قرآن 2
8 تاریخ امامت 2
9 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2
10 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 2
  جمع: 19

دروس اصلی پایه

ردیف نام درس تعداد واحد
1 اقتصاد کلان 3
2 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2) 3
3 آمار و کاربرد آن در مدیریت (2) 3
4 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 3
5 حقوق اساسی 2
6 روش تحقیق در مدیریت 3
7 روانشناسی عمومی 3
  جمع: 20

دروس اصلی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 مدیریت منابع انسانی 3
2 تحقیق در عملیات (2) 3
3 مدیریت مالی (2) 3
  جمع: 9

دروس تخصصی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 مدیریت استراتژیک 3
2 حسابرسی (1) 3
3 سازمان های پولی و مالی بین المللی 3
4 بازرگانی بین المللی 3
5 زبان تخصصی مدیریت (3 ، 4) 2
6 سیستم های اطلاعاتی مدیریت 3
7 بازاریابی بین الملل 2
8 سیاست های پولی و مالی 3
  جمع: 22

دروس اختیاری

ردیف نام درس تعداد واحد
1 روابط صنعتی 3
2 تحقیقات بازاریابی 2
3 سمینار در مسائل مالی 2
4 حقوق بازرگانی بین الملل 3
5 سمینار در مسائل بازاریابی 2
6 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان 2
  جمع: 14