موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

کارشناسی ناپیوسته مدیریت – مدیریت جهانگردی (فهرست دروس) - غیر دایر

دانشگاه ایرانیانرشته ي مديريت جهانگردي يكي از رشته هاي دانشگاهي است كه از نوع علوم بين رشته اي مي باشد و حتي مي توان گفت كه مديريت جهانگردي يكي از بين رشته اي ترين علوم مي باشد كه اين علوم شامل: زبان انگليسي (كه يكي از مهم ترين علوم اين رشته است)، اقتصاد (كه چون صنعت جهانگردي تاثير اقتصادي به سزاي بر جوامع داشته و دارد حائز اهميت است.)، رياضيات و آمار (از جمله علومي هستند كه غالباً در اكثر رشته هاي دانشگاهي وجود دارند كه متناسب با رشته تعداد واحدهاي آن متفاوت مي باشد كه در رشته ي مديريت جهانگردي 6 واحد را به خود اختصاص داده است.)، دروس مديريتي (كه جزء مهم رشته ي مديريت جهانگردي را تشكيل مي دهد)، دروس علوم اجتماعي، تاريخ (بررسي بنا هاي تاريخي و ادوروار مختلف تاريخي تاثير آن بر جذب گردشگر) و جغرافيا (كه به شناخت هر چه بهتر موقعيت اماكن توريستي و شناسايي آنها كمك مي كند).

بازار کار

با توجه به اينكه مديريت جهانگردي يكي از رشته هاي جديد دانشگاهي در ايران مي باشد هنوز تعداد افرادي كه در اين رشته تحصيل كردند مانند رشته هاي دانشگاهي ديگر اشباع نشده است. با در نظرداشتن اين موضوع آينده شغلي خوبي را مي توان در نظر داشت.
با توجه به اين كه صنعت جهانگردي در ايران در حال شكوفايي است و در آينده اي نه چندان دور به شكوفايي خواهد رسيد و با توجه به پتانسيل عظيمي كه كشور عزيزمان براي جذب گردشگر دارد در آينده اي نه چندان دور شاهد شكوفايي اين صنعت خواهيم بود.
در حال حاضر مشاغلي كه مرتبط با اين رشته هستد مي توان به: احداث آ‍ژانس هاي گردشگري، كار در قسمت هاي مختلف يك آژانس گردشگري، راهنمايي تور، ايجاد مؤسسات آموزش گردشگري، تدريس در مؤسسات گردشگري و دانشگاهها (ولي با مدارك بالاتر از ليسانس)، كار در قسمت هاي مختلف هتل ها، كار در شركت هاي هواپيمایي، كار در سازمانهاي متولي گردشگري (مانند سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ) و ... اشاره كرد. صنعت جهانگردي به گونه اي است كه با صنعت هاي مختلف و بخش هاي مختلف جامعه سروكار دارد مانند صنعت حمل و نقل، بخش هاي اقتصادي، هتل ها، بخش هاي خدماتي و... . با توجه به فرابخشي بودن صنعت جهانگردي شما مي توانيد اميدوار به كار در بخش ها و صنعت هاي ديگر نيز باشيد و اگر قصد ادامه تحصيل در اين رشته را داريد مي توانيد خود كارآفرين در اين رشته باشيد.

فهرست دروس کارشناسی ناپیوسته مدیریت – مدیریت جهانگردی

دروس عمومی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 اندیشه اسلامی (2) 2
2 تربیت بدنی (2) 1
3 انقلاب اسلامی ایران 2
4 اندیشه های سیاسی امام 2
5 آشنایی با قانون اساسی ایران 2
6 تفسیر موضوعی نهج البلاغه 2
7 تفسیر موضوعی قرآن 2
8 تاریخ امامت 2
9 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2
10 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 2
  جمع: 19

دروس اصلی پایه

ردیف نام درس تعداد واحد
1 مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن 2
2 ریاضیات کاربردی در جهانگردی 3
3 حقوق تجارت 3
4 مبانی سازمان و مدیریت 3
5 اصول حسابداری (1) 3
6 اصول حسابداری (2) 3
7 آمار کاربردی در جهانگردی 3
8 روش تحقیق و مأخذ شناسی 2
9 اصول علم اقتصاد (1) 2
10 اصول علم اقتصاد (2) 2
  جمع: 25

دروس اصلی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 اقتصاد جهانگردی 2
2 پژوهش عملیاتی در جهانگردی 3
3 قوانین و مقررات حقوقی 2
4 مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی 3
5 شناخت صنایع دستی ایران 2
6 گذراندن اوقات فراغت 2
7 تاریخ فرهنگ ایران (1) 2
8 تاریخ فرهنگ ایران (2) 2
9 حسابداری بهای تمام شده محصولات گردشگری 2
  جمع: 20

دروس تخصصی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 تبلیغ فرهنگ و تمدن اسلامی 2
2 پروژه 2
3 برنامه ریزی توسعه و جهانگردی 3
4 ارزیابی طرح های گردشگری 2
5 مدیریت رویدادهای گردشگری 2
6 تأسیس و مدیریت هتل 2
7 طبیعت گردی 2
8 تأسیس و مدیریت رستوران 2
  آشنایی با موزه های ایران 2
  جمع: 19