موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

حقوق قضایی - علوم ثبتی (فهرست دروس)

دانشگاه ایرانیاندر سالیان اخیر تحولات دانش اجتماعی، نقش و اهمیت تخصص در مسایل حقوقی و علوم ثبتی را دو چندان نموده است. ضرورت آگاهی علمی و نظریات کارشناسانه در مسایل ثبتی و امور سر دفتران کاملا ملموس است.
لذا با کمبود کارشناس ویژه امور ثبتی در دفاتر اسناد رسمی و سایر موسسات و سازمان های دولتی اقتضاء دارد به تربیت منخصصان در این رشته مبادرت گردد تا دانش آموختگان در این رشته، بتوانند با بهره گیری از دستاورد علمی و تخصص لازم و با آگاهی کافی در مشاغل مدیریتی و کلیدی قوه قضاییه، ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی منشاء اثر و موجب ارتقاء کیفی و تعالی امور ثبتی گردد.
دوره کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی یکی از دوره هایی است که  هدف از ایجاد آن دوره تربیت کارشناسان مجرب برای نیازهای حقوقی، ثبتی کشور می باشد و به این ترتیب با توجه به برنامه ریزی های خاص در این زمینه بسیاری از کمبودها دراین سطح برطرف خواهد شد. آشنایی دانشجویان این دوره، با تمامی موارد قضایی، حقوقی و ثبتی سبب می شود تا فارغ التحصیلان با ادامه تحصیل خود در سطوح بالاتر به عنوان سردفتران، صاحب نظران، قضات، وکلا و حقوقدانان آموخته های خود را جامه عمل بپوشانند. هدف این دوره تربیت نیروی انسانی کارشناس است که اداره دفاتر اسناد رسمی  را بر عهده گرفته، به طوری که با کسب مجموعه ای از علوم و مهارت ها، دارای بینش، دانش و توانایی لازم در حد تجزیه و تحلیل بوده و بتواند طرح های نوینی را در جهت ارتقای دفاتر اسناد رسمی به کار ببندد و اسنادی تنظیم نموده که واجد شرایط صحیح باشد.

نقش و توانایی

 • آشنایی کامل با اسناد، انواع استاد، اجزای حقوق ثبت و مجموعه قوانین و مقررات ثبتی
 • آشنایی کامل با روشهای ثبت اسناد، املاک و ثبت شرکتها
 • آشنایی کامل با وظایف و مراحل انجام کار در سطح کارشناسی امور اسناد و املاک
 • فعالیت در جمع آوری اطلاعات مربوط به بخشنامه های ثبتی و کمک در تجزیه و تحلیل آنها و کاربرد آن بصورت عملی در دفاتر اسناد رسمی
 • نظارت بر کار اجرایی دفاتر اسناد رسمی و کنترل محاسبات بر اساس بخشنامه ها  وقوانین ثبتی
 • آشنایی کامل با مراحل ترتیبی نحوه راه اندازی دفاتر اسناد رسمی
 • شناخت عمومی نسبت به اساسنامه های ثبتی و چگونگی کاربرد آنها با توجه به موقعیت مکانی و زمانی
 • نظارت و کنترل پرسنل تحت سرپرستی
 • ایجاد خلاقیت و نوآوری در افراد تحت سرپرستی، بررسی و ارایه طریق برای حل مشکلات

آینده شغلی

 • سردفتری اسناد رسمی
 • دفتریاری اسناد رسمی
 • وکالت دعاوی خصوصی و دولتی (داخلی، خارجی)
 • قضاوت
 • مشاور حقوقی (کارشناس حقوقی) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی
 • کارشناس حقوقی در اجرای احکام مدنی و کیفری
 • کارشناس ثبتی در اجرای احکام اسناد املاک و ادارات ثبت اسناد و املاک
 • کارشناس ثبتی-حقوقی در تنظیم قراردادهای اقتصادی-بازرگانی داخلی و خارجی در دفاتر اسناد رسمی

فهرست دروس کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی - علوم ثبتی

دروس جبرانی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 حقوق مدنی مقدماتی 2
2 حقوق مدنی پیشرفته 2
3 کلیات حقوق ثبت 2
4 کلیات حقوق تجارت 2
5 کلیات حقوق جزا 2
4 مباحث فقهی 2
  جمع: 12

دروس عمومی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 یک درس از گروه درس "مبانی نظری اسلام" 2
2 یک درس از گروه درس "انقلاب اسلامی" 2
3 یک درس از گروه درس "تاریخ تمدن اسلامی" 2
4 تربیت بدنی (2) 1
5 یک درس از گروه درس "آشنایی با منابع اسلامی" 2
  جمع: 9

گروه مبانی نظری اسلام:
اندیشه اسلامی (1) - اندیشه اسلامی (2) - انسان در اسلام - حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام
گروه انقلاب اسلامی:
انقلاب اسلامی ایران - آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
گروه تاریخ تمدن اسلامی:
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی - تاریخ تحلیلی صدر اسلام -  تاریخ امامت
گروه آشنایی با منابع اسلامی:
تفسیر موضوعی قرآن - تفسیر موضوعی نهج البلاغه

دروس پایه

ردیف نام درس تعداد واحد
1 اصول فقه (2) 2
2 حقوق جزای عمومی (3) 2
3 حقوق بین الملل عمومی (2) 2
4 حقوق بین الملل خصوصی (2) 2
5 حقوق اساسی (2) 2
6 حقوق اداری (2) 2
  جمع: 12

دروس اصلی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 حقوق مدنی (5) 3
2 حقوق مدنی (6) 3
3 آیین دادرسی مدنی (2) 2
4 متون فقه (3) 2
5 قواعد فقه (1) 2
6 حقوق تجارت (3) 2
7 حقوق تجارت (4) 2
8 حقوق جزای اختصاصی (1) 3
9 حقوق جزای اختصاصی (2) 2
10 حقوق جزای اختصاصی (3) 2
  جمع: 23

دروس تخصصی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 حقوق مدنی (7) 3
2 حقوق مدنی (8) 3
3 آیین دادرسی کیفری 2
4 زبان تخصصی(1) 2
5 زبان تخصصی(2) 2
6 قواعد فقه (2) 2
7 آیین دادرسی مدنی (3) 2
8 ادله اثبات دعوی 2
9 حقوق املاک (3) 2
10 آیین نگارش اسناد 2
11 پزشکی قانونی 2
12 کارورزی 2
  جمع: 26