موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

مهتدسی صنایع گرایش سیستم های مالی (مهندسی مالی) (فهرست دروس)

دانشگاه ایرانیانمهندسی مالی عبارت است از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیتم های مالی و ارائه راهکارهای خلاق برای حل مشکلات و مسایل مالی و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکتها. در واقع مهندسی مالی ترکیبی ار علوم:  مدیریت مالی  ریاضیات مالی، ریاضیات کاربردی، علوم کامپیوتر و فنآوری اطلاعات می باشد.
تفاوت عمده رشته مهندسی مالی با رشته مدیریت مالی تاکید و تمرکز این رشته بر تحلیل های ریاضی است و فقدان این ابزار در رشته مدیریت مالی در کشور محسوس است.

اهداف

 • استفاده از فنآوری محاسباتی و اطلاعاتی پیشرفته در بازارهای مالی و تحلیل سرمایه گذاری
 • به کارگیری فنون مهندسی مالی در بانک های تجاری و سرمایه گذاری، موسسات کارگزاری، شرکت های بیمه و واحدهای خرانه داری
 • تحلیل مالی موسسات صنعتی و بازرگانی
 • استفاده از ابزارهای کاهش ریسک یا مذیریت ریسک

نقش و توانایی فارغ التحصیلان

 • صنایع بانکداری خصوصا بانکداری بین المللی به عنوان کارشناس مهندسی مالی جهت تعیین و انتخاب پروژه های سرمایه گذاری و کاهش ریسک
 • در حوزه تحقیقات و مشاوره مالی
 • کارشناس قیمت گذاری در بورس اوراق بهادار
 • در سازمانها به منظور مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری ها
 • در شركت های کارگزاری، سرمایه گذاری و بیمه
 • طراحی نرم افزارهای مالی و کنترل صحیح تجارتهای بین بانکی
 • کارشناس عقد قراردادها و طراحی ابزارهای مالی در موسسات مالی و بورس اوراق بهادار

فهرست دروس کارشناسی ارشد مهندسی مالی

دروس جبرانی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 اقتصاد مهندسی 3
2 آمار مهندسی 3
3 تحقیق در عملیات 3
  جمع: 9

دروس تخصصی الزامی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 فرآیندهای تصادفی 3
2 اصول مهندسی مالی 3
3 مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری 3
4 مدیریت و تحلیل ریسک مالی 3
  جمع: 12

دروس تخصصی اختیاری

ردیف نام درس تعداد واحد
1 برنامه ریزی راهبردی 3
2 تصمیم گیری با معیارهای چندگانه 3
3 اقتصادسنجی 3
4 بازارهای مالی اسلامی 3
5 بازارهای مالی با درامد ثابت 3
6 بازارهای مالی نوظهور 3
7 برنامه ریزی غیرقطعی 3
8 سری های زمانی مالی 3
9 طراحی و پیاده سازی سیستم های پشتیبانی محاسبات مالی 3
10 فرایندهای احتمالی پیشرفته در سیستم های مالی 3
11 فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک 3
12 مدیریت سرمایه گذاری 3
13 مباحث منتخب در سیستم های مالی 3
14 * مباحث پیشرفته در سیستم های مالی (1) 3
15 * مباحث پیشرفته در سیستم های مالی (2) 3
  جمع: 45

* با پیشنهاد استاد راهنما و تائید کمیته تحصیلی دانشکده
هر دانشجو می بایست 4 درس از دروس فوق را اخد نماید.

دروس سمینار و پایان نامه

ردیف نام درس تعداد واحد
1 سمینار سیستم های مالی 2
2 پایان نامه 6
  جمع: 8

برای دانشجویان آموزش محور پایان نامه با دو درس 3 واحدی جایگزین می گردد.