موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

حقوق - حقوق بین الملل (فهرست دروس) - غیر دایر

دانشگاه ایرانیان رشته‌ حقوق بین‌الملل یكی از گرایش‌های رشته‌ی حقوق در دوره‌ی كارشناسی ارشد است كه با رشته‌ روابط بین الملل كه یكی از شاخه‌های رشته‌ی علوم سیاسی در دوره‌ی كارشناسی ارشد می‌باشد، متفاوت است.
این رشته به حقوق و به عبارت دیگر مجموعه اصول، موازین یا قواعد و مقرراتی می‌پردازد كه بر روابط اختصاصی جامعه‌ی بین‌المللی و به ویژه تابعان فعال حقوق بین‌الملل یعنی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف صلح و امنیت، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، ‌فنی ... حاكم است. پویایی این رشته به دلیل پیدایش روز افزون زمینه‌های جدید در جامعه‌ی بین‌المللی معاصر، بر جذابیت این رشته می‌افزاید و علاقه‌مندان این رشته هر روزه می‌توانند اطلاعات وسیع و نه چندان عمومی درباره‌ی موضوعات این رشته، از طریق رسانه‌های جمعی نظیر مطبوعات، رادیو، تلویزیون و همچنین از طریق اینترنت كسب نمایند (از جمله اطلاعاتی درباره‌ی سازمان ملل متحد و كارگزاری‌های تخصصی آن نظیر یونسكو و یونیسف، انعقاد معاهدات، موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های بین المللی بین كشورها در حوزه های مختلف، تشكیل سازمان های بین المللی جدید، بحث های مربوط به صلح و امنیت، انرژی هسته ای و سازمان بین المللی انرژی اتمی، ‌جنگ های داخلی و بین المللی از جمله بحث عراق، افغانستان و مسئله ی فلسطین و ...) .
علاقه مندان به این رشته‌ی جالب و متنوع علاوه بر این كه باید قدرت حفظ،‌ درك و تحلیل خوبی داشته باشند، به یكی از زبان های بین المللی (انگلیسی یا فرانسه) تسلط داشته باشند یا حداقل به یادگیری آن علاقمند باشند، ‌بدان جهت كه بسیاری از منابع این رشته به روز و به این دو زبان بوده و استفاده‌ی به موقع، ‌موثر و مفید آن‌ها مستلزم آشنایی و تسلط به یكی از این زبان ها است. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند به طور خاص در وزارت امور خارجه و كلاً دفاتر امور بین‌الملل تمامی وزارتخانه‌ها و ادارات مشغول به كار شوند.

فهرست دروس حقوق - حقوق بین الملل

دروس اصلی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 حقوق معاهدات 2
2 مسئولیت بین الملل 2
3 حقوق دریاها 2
4 حقوق بین الملل اقتصادی 2
5 سازمان های بین المللی 2
6 حقوق بین الملل اسلام 2
7 روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین الملل 2
8 حقوق بین الملل خصوصی 2
9 متون حقوقی به زبان خارجی 2
10 سمینار 1
11 پایان نامه 4
  جمع: 23

دروس اختیاری

ردیف نام درس تعداد واحد
1 تاریخ تحولات حقوق بین الملل 2
2 حقوق بین الملل هوا و فضا 2
3 حقوق مخاصمات مسلحانه 2
4 حقوق جزای بین الملل 2
5 حقوق دیپلماتیک و کنسولی 1
6 تأسیس و جانشینی دولت ها در حقوق بین الملل 1
7 سازمان های منطقه ای 2
8 حقوق بین الملل ارتباطات جمعی 1
9 حقوق بین الملل کار 2
10 حقوق بین الملل توسعه 1
11 مسئولیت مدنی 2
12 بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی 2
13 حقوق تجارت بین الملل 2
14 حقوق دریایی 1
15 نظریه های مختلف در روابط بین الملل 1
16 حقوق بین الملل محیط زیست 1
  جمع: 32