موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

حقوق - مالکیت فکری (فهرست دروس) - غیر دایر

دانشگاه ایرانیانرشته حقوق مالكیت فكری یكی از زیر شاخه‌های رشته حقوق خصوصی است. موضوع این رشته حمایت از حقوقی است كه به افراد به دلیل آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فكری، ابداعات و نوآوریهای آنها اعطا می‌شود. دانشجویان این رشته در طول مدت تحصیل با كلیات حقوق مالكیت فكری، حقوق مالكیت ادبی و هنری، حقوق مالكیت صنعتی، حقوق علایم و نامهای تجاری، حقوق رایانه و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، حقوق انتقال تكنولوژی و دانش فنی و تعارض قوانین آشنایی پیدا می‌كنند بطوری كه پس از اتمام تحصیل تسلطی بر مباحث پیش گفته پیدا می‌نمایند.
مالکیت فکری در دنیای مدرن امروز بسیار مهم بوده و عملا تمام جنبه های حیات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. با تصویب توافقنامه های بین المللی در این زمینه و تاکید بر اجرای آنها، نقش مالکیت فکری در معاهدات بین المللی بسیار افزایش یافته است. لذا وجود متخصصان و حقوقدانان در این حوزه در هر کشوری ضروری است. حقوقدانانی که اهمیت مالکیت فکری و نقش آن در حوزه های مختلف و همچنین چالش های ناشی از فناوری های جدید و تجهیزات پیشرفته انتقال اطلاعات و ایده ها و تاثیر آنها بر صنعت، بازرگانی و کیفیت زندگی را درک کنند.

فهرست دروس حقوق - مالکیت فکری

دروس اصلی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 حقوق قراردادها 2
2 حقوق تجارت بین الملل و مالکیت فکری 2
3 متون حقوقی 2
4 تعارض قوانین در زمینه مالکیت فکری 2
5 حقوق مالکیت ادبی و هنری (1) 2
6 حقوق مالکیت ادبی و هنری (2) 2
7 حقوق مالکیت صنعتی (1) 2
8 حقوق مالکیت صنعتی (2) 2
9 ضمانت اجرای مالکیت فکری 2
10 حقوق رایانه و ارتباطات جدید 2
11 سمینار 2
12 پایان نامه 4
  جمع: 26

دروس اختیاری

ردیف نام درس تعداد واحد
1 مبانی نظری و فقهی مالکیت فکری و حقوق بشر 2
2 حقوق اموال 2
3 حقوق ثبت مالکیت فکری 2
4 حقوق زیست فن آوری (بیوتکنولوژی) 2
5 حقوق اینترنت و تجارت الکترونیک 2
6 حقوق انتقال تکنولوژی و دانش فنی 2
7 داوری های بین المللی و حل و فصل اختلافات مالکیت فکری 2
8 فلسفه حقوق مالکیت فکری 2
9 مبانی فنی ناظر به رایانه ها و انتقال داده ها 2
10 حقوق رقابت تجاری و اسرار تجاری 2
  جمع: 20