موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

مدیریت بازرگانی (فهرست دروس)

دانشگاه ایرانیاندوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی می باشد . شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت بازرگانی، با زمینه های نوین بازاریابی نیز آشنا خواهند شد.

هدف دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی

هدف از این رشته عبارت است از: آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی خصوصا واحدهای مرتبط با بازار مصرف، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت و بازار، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مشکلات بازارشناسی، توسعه بازار، ...، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسئله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات اتخاذ شده، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی که بازار را تحت تاثیر قرار می دهند، تطبیق برنامه های سازمان با شرایط جدید و ایجاد زمینه لازم و تشویق دانشجویان به خودآموزی و رشد فردی و حرفه ای.

مهارت های دانش آموختگان

انتظار می رود دانش آموختگان پس از گذراندن دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مهارت های زیر به دست آورند:
 • افزایش قدرت تحلیل در زمینه امور کاربردی بازرگانی
 • افزایش مهارت های بازرگانی و بازاریابی
 • تحلیل اطلاعات بازار و انجام مطالعات توسعه بازار
• مشاوره به مدیران سازمان های تولیدی و خدماتی در خصوص مسائل بازاریابی سازمان ها

طول دوره

برنامه درسی این دوره برای 4 نیمسال طراحی شده و طول حداکثر آن 3 سال می باشد. (بر طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).

فهرست دروس مدیریت بازرگانی

کلیه دروس

ردیف نام درس تعداد واحد
1 دروس جبرانی حداکثر 18
2 دروس پایه 10
3 دروس اصلی 10
4 دروس تخصصی 8
5 دروس تخصصی- اختیاری 4
6 پایان نامه 4

- تعداد واحدهای جبرانی مورد نیاز بر اساس رشته مقطع کارشناسی، برای هر دانشجو متفاوت می باشد.
- دانشجو در شیوه آموزش محور ملزم به گذراندن 4 واحد تخصصی- اختیاری بوده و در صورت اعلام آمادگی دانشجو و موافقت گروه آموزشی، دانشجو می تواند به جای 4 واحد تخصصی- اختیاری، 4 واحد پایان نامه اخذ نماید.

دروس جبرانی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 زبان تخصصی 2
2 مبانی سازمان و مدیریت 2
3 مدیریت رفتار سازمانی 2
4 تحقیق در عملیات 2
5 تجزیه و تحلیل و طراحی شغل 2
6 مدیریت منابع انسانی 2
7 سیستم های اطلاعاتی مدیریت 2
8 مدیریت کیفیت و بهره وری 2
9 مدیریت مالی 2
  جمع: 18

دروس پایه

ردیف نام درس تعداد واحد
1 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 2
2 تحلیل آماری 2
3 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2
4 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2
5 اخلاق و احکام کسب و کار 2
  جمع: 10

دروس اصلی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 کاربرد تئوری تصمیم گیری 2
2 روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت 2
3 بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته 2
4 مدیریت رفتار مصرف کننده 2
5 مدیریت تبلیغات و برند 2
  جمع: 10

دروس تخصصی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 مدیریت استراتژیک بازاریابی 2
2 مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی 2
3 بازاریابی صنعتی و خدمات 2
4 اصول مذاکرات، مکاتبات و قرار دادهای تجاری 2
  جمع: 8