موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

حقوق - حقوق عمومی (فهرست دروس) - غیر دایر

دانشگاه ایرانیانگرایشی از رشته حقوق است كه در آن به موضوع رابطه دولت با مردم پرداخته می شود ( بر خلاف حقوق خصوصی كه مربوط به رابطه اشخاص با یكدیگر است). مهم‌ترین دروس این رشته عبارتند از : حقوق اساسی ، حقوق اداری و حقوق مالی. فارغ‌التحصیلان حقوق عمومی علاوه بر تدریس و وكالت می‌توانند در مشاغلی همچون قضاوت در دیوان عدالت اداری، ‌مشاوره‌ حقوقی در ادارات قوانین و معاونت‌های پارلمانی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به فعالیت بپردازند.
این رشته را سیاسی‌ترین رشته حقوق و به تعبیری حقوقی‌ترین رشته علوم سیاسی می‌توان نام نهاد. به جهت مباحث مربوط به حكومت كه در این رشته به آن‌ها پرداخته می‌شود، حقوق عمومی می‌تواند با رشته‌هایی همچون فلسفه به ویژه فلسفه سیاسی، اقتصاد، مدیریت و علوم سیاسی ارتباط داشته باشد و با هر یك از آن‌ها در مطالعات میان رشته‌ای مشاركت نماید. به عبارت دیگر این رشته به بررسی و تبیین اصول و موازین مربوط به تنظیم روابط دولت و دستگاه‌های دولتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه و نیز سایر دستگاه‌ های دولتی است، می‌پردازد.

فهرست دروس حقوق - حقوق عمومی

دروس اصلی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 مبانی حقوق عمومی 2
2 حقوق عمومی در اسلام 2
3 حقوق بین الملل عمومی 2
4 حقوق اساسی تطبیقی 2
5 حقوق اداری ایران 2
6 حقوق اداری تطبیقی 2
7 متون حقوق عمومی به زبان خارجی 2
8 حقوق کار 2
9 حقوق مالی 2
10 سمینار 1
11 رساله 4
  جمع: 25

دروس اختیاری

ردیف نام درس تعداد واحد
1 تاریخ حقوق عمومی ایران 2
2 تاریخ تحولات حقوق عمومی در جهان 2
3 حقوق معاهدات بین المللی 2
4 حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی 2
5 حقوق بین الملل اسلامی 2
6 حقوق کار تطبیقی 2
7 حقوق اساسی کشورهای اسلامی 2
8 نظام های انتخاباتی 1
9 جامعه شناسی حقوق عمومی 2
10 آزادی های عمومی 1
11 قراردادهای اداری 1
12 حقوق شهری و روستایی 1
13 تامین اجتماعی 1
14 حقوق منابع طبیعی 1
15 حقوق محیط زیست 1
16 حقوق مخاصمات مسلحانه 2
  جمع: 26