موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

تسهیلات پرداخت شهریه - پرسشنامه شماره 401

در حال حاضر این بخش غیر فعال می باشد.

دانشجویان متقاضی دریافت تسهیلات پرداخت شهریه می توانند با تکمیل و ارسال پرسشنامه زیر درخواست خود را به صندوق رفاه دانشجویی ارسال نمایند. لطفا قبل از تکمیل پرسشنامه مذکور موارد زیر را در نظر داشته باشید:

اطلاعات درخواستی را (به جز آدرس پست الکترونیکی) صرفا با حروف فارسی درج نمایید.
تکمیل مواردی که با علامت "*" مشخص گردیده اند الزامی است.

مشخصات فردی
مشخصات وام درخواستی
تایید و ارسال
پایان
نام: *   
نام خانوادگی: *   
شماره دانشجویی: *     
پست الکترونیکی: *