موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

کار دانشجویی (درخواست همکاری) - پرسشنامه شماره 205

متقاضیان و دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که مایل به همکاری بصورت کار دانشجویی (پروژه های تحقیقاتی، فعالیتهای آموزشی و ...) به غیر از تدریس یاری در این موسسه آموزش عالی می باشند با تکمیل پرسشنامه زیر تقاضای خود را به این موسسه ارسال دارند. لطفا قبل از تکمیل پرسشنامه مذکور موارد زیر را در نظر داشته باشید:

اطلاعات درخواستی را (به جز آدرس پست الکترونیکی) صرفا با حروف فارسی درج نمایید.
تکمیل مواردی که با علامت "*" مشخص گردیده اند الزامی است.

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
حوزه همکاری
تایید و ارسال
پایان
نام: *   
نام خانوادگی: *   
شماره ملی: *   
سال تولد: *   
محل تولد: *   
دین: *  
مذهب:
پست الکترونیکی: *     
تلفن ثابت: *   
تلفن همراه: *   
 آدرس محل اقامت: *