موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

کارگاه آموزشی جهت آشنایی با موسسه و سامانه های الکترونیکی آن - پرسشنامه شماره 308

کارگاه آموزشی همه روزه در روزهای ثبت نام از ساعت 15 الی 17 برگزار می گردد. لذا پذیرفته شدگانی که تمایل دارند در کارگاه آموزشی به منظور آشنایی بیشتر با این موسسه و چگونگی ارائه آموزش های مجازی شرکت کنند پرسشنامه زیر را تکمیل و ارسال نمایند. لطفا قبل از تکمیل پرسشنامه مذکور موارد زیر را در نظر داشته باشید:

اطلاعات درخواستی را (به جز آدرس پست الکترونیکی) صرفا با حروف فارسی درج نمایید.
تکمیل مواردی که با علامت "*" مشخص گردیده اند الزامی است.

مشخصات فردی
تعیین زمان حضور
تایید و ارسال
پایان
نام: *   
نام خانوادگی: *   
شماره ملی: *     
رشته قبولی:   
پست الکترونیکی: *      
تلفن: *   
 آدرس محل سکونت: