تاریخ: 1394/10/09

اطلاعیه ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان کنکور سراسری و پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی

به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه می رساند پیرو اطلاعیه قبلی از روز شنبه مورخ 1394/10/12 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه بایستی جهت ثبت نام حضوری در محل ساختمان مرکزی دانشگاه واقع در خیابان توحید حضور به هم رسانند. در این رابطه موارد زیر جهت عزیزان پذیرفته شده اطلاع رسانی می گردد.
1- جهت ثبت نام نهایی در دانشگاه و باز شدن سامانه های مجازی برای ثبت نام شدگان، پرداخت حداقل شهریه ثابت الزامی است. لذا پیش بینی پرداخت الکترونیکی (کارت بانکی همراه با رمز دوم) را مدنظر قرار داده تا در کمترین زمان ممکن فرآیند ثبت نام به انجام برسد.
2- جهت آشنایی عزیزان از ساعت 12 الی 14 در روزهای ثبت نام حضوری کارگاه آموزشی در محل ثبت نام جهت آشنایی پذیرفته شدگان با دانشگاه و نحوه آموزش مجازی برقرار می باشد. شرکت در کارگاههای مذکور اکیداً توصیه می گردد.
3- به همراه داشتن اصل کلیه مدارک فهرست شده در اطلاعیه قبلی و همچنین ریز نمرات (برای افرادیکه قبلاً در همین مقطع یا مقاطع دیگر در دانشگاهی تحصیل نموده و فارغ التحصیل شده و یا انصراف داده اند) الزامی است.