تاریخ: 1395/03/19

اطلاعیه سازمان سنجش در رابطه با تمدید زمان ثبت نام و انتخاب رشته مقطع کارشناسی ناپیوسته(کاردانی به کارشناسی) سال 1395

به اطلاع آندسته از داوطلبین تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) این دانشگاه می رساند زمان ثبت نام و انتخاب رشته تا پایان روز یکشنبه مورخ 1395/03/23 توسط سازمان سنجش تمدید گردید. در پیوند مندرج در سایت سازمان سنجش اسامی رشته های جدید نیز در اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته آورده شده است.
رشته های جدید این مؤسسه آموزش عالی نیز در اصلاحیه دفترچه مطابق جدول زیر آورده شده است.

ردیف رشته کد رشته محل با آزمون بدون آزمون
1 حقوق قضایی- علوم ثبتی  5148 (اصلاحیه دفترچه)   *
2 حسابداری  5144 (اصلاحیه دفترچه) *  

جهت دریافت اصلاحیه دفترچه اینجا کلیک نمایید.
جهت ثبت نام و انتخاب رشته اینجا کلیک نمایید.
جهت دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته اینجا کلیک نمایید.
جهت دریافت شرایط، ضوابط و نحوه ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

امور آموزشی دانشگاه