تاریخ: 1396/06/28

اعلام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 1396

براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور نتایج پذیرفته شدگان نهایی رشته های تحصیلی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 1396 ( اعم از رشته های تحصیلی پذیرش با آزمون و یا رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی ) امروز سه شنبه مورخ 1396/06/28 از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می گردد.
رشته های تحصیلی این مؤسسه آموزش عالی در مقطع فوق عبارت است از:
1- حسابداری
2- مهندسی تکنولوژی نرم افزار
3- مدیریت صنعتی
4- حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی