تاریخ: 1396/06/29

ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1396

قابل توجه قبول شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1396مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان به اطلاع قبول شدگان گرامی می رساند با توجه به اینکه هنوز اسامی این دسته از پذیرفته شدگان هنوز از سازمان سنجش آموزش کشور به این دانشگاه ارسال نگردیده است از طریق سایت دانشگاه منتظر اعلام زمان ثبت نام باشید.
پذیرفته شدگان محترم می توانند از این فرصت استفاده نموده و مدارک مورد نیاز که در قسمت ثبت نام فهرست آن درج گردیده است را آماده نمایند.