تاریخ: 1396/07/01

قابل توجه قبول شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1396

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقططع کارشناسی نا پیوسته این مؤسسه، به اطلاع می رساند ثبت نام حضوری از داوطلبان در روزهای دوشنبه 1396/07/03، چهارشنبه 1396/07/05 و پنج شنبه 1396/07/06 از ساعت 9 الی 15 در محل ساختمان شماره یک دانشگاه واقع در خیابان توحید انجام خواهد شد.
با توجه به اینکه در روزها کارگاه آموزشی جهت آشنایی با نحوه آموزش در مؤسسه و نیز سامانه های الکترونیکی برگزار می گردد، ضروری است پذیرفته شدگان گرامی وقت کافی ( یک روز کامل ) برای ثبت نام حضوری و شرکت در کارگاه آموزشی، اختصاص دهند.