تاریخ: 1397/05/16

کد رشته محل مقاطع کاردانی به کارشناسی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان در دفترچه انتخاب رشته سال 1397

رشته های موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان در مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) به شرح زیر می باشد:

ردیف رشته کد رشته محل نحوه پذیرش
1 مهندسی تكنولوژی نرم افزار كامپیوتر  2631  صرفا با سوابق تحصیلی
2 حسابداری  4446  صرفا با سوابق تحصیلی
3 مدیریت صنعتی  4750 صرفا با سوابق تحصیلی
4 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی  4797  صرفا با سوابق تحصیلی

لازم به ذکر است جهت ثبت نام و انتخاب رشته های فوق می بایست در سیستم خرید اینترنتی کارت اعتباری سازمان سنجش آموزش کشور (اینجا کلیک کنید) را خریداری نمایید.