تاریخ: 1393/05/12

درج نام موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال  1393جهت انتخاب رشته مهندسی کامپیوتر 

 متقاضیان محترم  انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1393 به اطلاع می رساند نام این موسسه آموزش عالی (موسسه اموزش عالی الکترونیکی ایرانیان) در  بخش دوم دفترچه راهنمای سازمان سنجش در صفحه 138 درج گردیده است. ضمنا شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی نیز در صفحه 16 بخش سوم دفترچه راهنمای سازمان سنجش اعلام گردیده است.