تاریخ: 1393/05/20

اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی اعم از مجازی و غیر مجازی در سال 1393

پیرو اطلاعیه های قبلی سازمان سنجش اموزش کشور، به منظور انتخاب شایسته ترین افراد، توزیع مناسب پذیرفته شدگان در رشته های تحصیلی مورد نیاز كشور، ایجاد شرایط مناسب برای شركت كنندگان، هدایت داوطلبان به رشته های تحصیلی و تخصیص امكانات آموزش عالی به افراد مستعد و با بهره گیری از تجارب گذشته، شرایط و ضوابط ثبت نام و انتخاب رشته برای شركت در گزینش رشته های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی (صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی و نه از طریق آزمون کنکور سراسری) برای نیمسال اول سال 94-1393در سایت سازمان سنجش اعلام گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای سازمان سنجش مراجعه و سپس از همان سایت  اقدام به ثبت نام نمایید.