تاریخ: 1393/05/23

مهلت ثبت نام دوره کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی در سامانه ثبت نام سازمان سنجش تا روز شنبه 25 مرداد ماه 1393 تمدید شد.

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور پیرو انتشار اطلاعیه های مورخ 93/5/11 و 93/5/20، بدین‌ وسیله‌ ضمن تمدید مهلت انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال 1393 تا ساعت 16:00 (4بعداز ظهر) روز شنبه مورخ 93/05/23 ، بدین وسیله به ‌اطلاع‌ كلیه داوطلبان‌ عزیز كه براساس كارنامه نتیجه مرحله اول آزمون مذكور، مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی گردیده‌اند و همچنین آن دسته از متقاضیان ثبت‌نام برای گزینش در رشته هایی كه پذیرش در آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی می باشد ،می‌رساند چنانچه تاكنون اقدام به انتخاب رشته ننموده‌اند و یا انتخاب رشته نموده و نیاز به ویرایش رشته‌های انتخابی خود را دارند، می‌توانند حداكثر تا پایان زمان تعیین شده با مراجعه به سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org نسبت به انتخاب رشته و یا ویرایش رشته‌های انتخابی خود اقدام نمایند. لازم به ذكر است كه تاریخ اعلام شده غیرقابل تمدید می‌باشد.