تاریخ: 1393/06/18

اسامی پذیرفته شدگان در آزمون سراسری سال 1393 در مقطع کارشناسی از سوی سازمان سنجش اعلام گردید.

به استحضار آن دسته از داوطلبان شرکت در آزمون سراسری سال 1393 در مقطع کارشناسی می رساند به منظور مشاهده نتیجه می توانید به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایید. همچنین به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان این موسسه می رساند به زودی امکان ثبت نام در همین وب سایت فعال خواهد گردید.