تاریخ: 1393/06/22

ثبت نام اولیه از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال 93 آغاز شد.

پذیرفته شدگان محترم آزمون کارشناسی سال 93 ، ضمن تبریک به اطلاع می رساند جهت ثبت نام به پیوند ثبت نام مراجعه و نسبت به پرداخت قسمت اول شهریه و ثبت نام اولیه خود اقدام نمایید. مهلت ثبت نام تا پایان روز چهارشنبه 26 شهریور ماه 1393 خواهد بود.