تاریخ: 1393/06/30

مدارک و مراحل برای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری 1393

پذیرفته شدگان محترم دوره کارشناسی پیوسته
ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، مراحل و مدارک لازم برای ثبت نام نهایی که بایستی با مراجعه شخص پذیرفته شده به ساختمان شماره 2 دانشگاه و بصورت حضوری انجام شود، به شرح زیر اعلام می گردد:
1- ارائه اصل شناسنامه و یک سری کپی از تمام صفحات آن
2- ارائه اصل کارت ملی و یک سری کپی از رو و پشت آن
3- ارائه اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهی موقت آن به همراه کارنامه دوره پیش دانشگاهی و یک کپی از آن
4- ارائه اصل مدرک یا گواهی دیپلم و ریز نمرات دوره دبیرستان و یک کپی از آنها
نکته: برای دارندگان مدرک دوره های کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش، ارائه اصل گواهی سال اول و دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان و یک برگ کپی از آنها
5- ارائه شش قطعه عکس 4× 3 جدید پشت نویسی شده
6- ارائه اصل و کپی مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند
نکته: پذیرفته شدگانی که واجد شرایط استفاده از معافیت تحصیلی هستند بایستی ابتدا با مراجعه به سایت دانشگاه، فرم درخواست معافیت تحصیلی را تکمیل و از آن طریق درخواست خود را ( موضوع اطلاعیه قبلی تحت عنوان معافیت تحصیلی) ارسال دارند.
7- ارائه مدارک مثبته برای پذیرفته شدگان سهمیه شاهد و رزمندگان
8- تکمیل و ارائه فرم گواهی موافقت بی قید و شرط برای ادامه تحصیل پذیرفته شده از طرف سازمان مربوطه (برای کارمندان دولت)
9- تکمیل و ارائه فرم شماره 1 دفترچه سازمان سنجش (برای کلیه پذیرفته شدگان) (دانلود)
10- تکمیل و ارائه فرم شماره 5 دفترچه سازمان سنجش (برای پذیرفته شدگان سهمیه مناطق  2 و  3) (دانلود)
11- تکمیل و ارائه فرم شماره  25 دفترچه سازمان سنجش (برای دارندگان مدرک کاردانی)  (دانلود)
12- تکمیل و ارائه فرم شماره  27 دفترچه سازمان سنجش (برای کارمندان آموزش و پرورش)  (دانلود)
13- تکمیل و ارائه فرم ثبت نام حضوری زمان مراجعه حضوری برای ثبت نام متعاقباً اعلام می گردد.

توجه: زمان مراجعه حضوری برای ثبت نام متعاقباً اعلام می گردد.