تاریخ: 1393/07/01

تمدید زمان ثبت نام الکترونیکی دوره های کارشناسی ورودی 1393

به تقاضای گروهی از پذیرفته شدگان کنکور سراسری این موسسه، زمان ثبت نام اولیه تا پایان روز جمعه مورخ  4 مهرماه 1393 تمدید گردید.
بدیهی است ثبت نام پس از تاریخ فوق امکانپذیر نمی باشد.