تاریخ: 1396/05/11

اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری سال 1396

سازمان سنجش آموزش کشور طی اطلاعیه ای تاریخ و زمان اعلام نتایج اولیه، تاریخ و نحوه توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره 2) و همچنین زمان انتخاب رشته در آزمون سراسری سال 1396 را اعلام نموده است.
بر اساس این اطلاعیه نتیجه اولیه آزمون ساعت 18 (6 بعدازظهر) روز یکشنبه مورخ 1396/05/15 به صورت کارنامه بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور (اینجا کلیک کنید)  قرار خواهد گرفت.
مطابق این اطلاعیه آن دسته از داوطلبانیكه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصيلی در اين آزمون شوند، مي‌توانند برای دريافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصيلی(شماره 2) آزمون سراسری سال 1396 و انجام مراحل انتخاب رشته به شرح ذيل اقدام نمايند:

1- دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصيلی(دفترچه شماره 2) هر يك از گروه های آزمايشی مربوط به ترتيب از عصر روز چهارشنبه مورخ 1396/05/11بر روی پايگاه اطلاع رسانی سازمان مذکور قرار مي‌گيرد و برای كليه داوطلبان قابل مشاهده و دريافت خواهد بود.
2- دفترچه راهنمای مذكور علاوه بر اينكه از طريق سايت آن سازمان قابل دريافت مي‌باشد از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/05/16 در كليه باجه های روزنامه فروشی سراسر كشور توزيع مي‌گردد. لذا داوطلبانیكه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصيلی گرديده‌اند، مي‌توانند با مراجعه به باجه های روزنامه فروشی شهرستان محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ 10.000 (ده هزار) ريال بابت هر دفترچه به عنوان كارمزد توزيع دفترچه راهنمای انتخاب رشته، در زمان مقرر، نسبت به دريافت آن اقدام نمايند.
3- هر يك از داوطلبان گروه‌های آزمايشی علوم رياضی و فني، علوم انسانی و يا زبانهای خارجی كه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، مي‌بايست دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمايشی ذيربط را دريافت نمايند.
4- كليه داوطلبان میبايست پس از مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصيلی كد رشته های تحصيلی مورد علاقه خود را مشخص نموده و از تاريخ 1396/05/19لغايت 1396/05/23 به ترتيب اولويت در فرم انتخاب رشته اينترنتی خود درج نمايند.