تاریخ: 1396/05/19

ثبت‌ نام پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مرداد ماه سال 1396 و دفترچه راهنما

علاقه مندان به ثبت نام در رشته های مهندسی کامپیوتر و مدیریت بازرگانی (مطابق جدول زیر) مؤسسه آموزش عالی ایرانیان می توانند دفترچه‌ راهنماي ثبت‌ نام و پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي را از سایت سازمان سنجش دانلود کرده (اینجا کلیک کنید) و پس از مطالعه دقیق دفترچه با مراجعه به سایت سازمان سنجش  (اینجا کلیک کنید) جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

ردیف رشته کد رشته محل نوع پذیرش
1 مهندسی کامپیوتر  18426  (صفحه  95 دفترچه دفترچه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی)  بدون آزمون
2 مدیریت بازرگانی  26483  (صفحه  95 دفترچه دفترچه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی)   بدون آزمون
3 مدیریت بازرگانی  26483  (صفحه  95 دفترچه دفترچه گروه آزمایشی علوم انسانی)    بدون آزمون
4 مدیریت بازرگانی  26483  (صفحه  95 دفترچه دفترچه گروه آزمایشی علوم تجربی)    بدون آزمون

لازم به ذکر است جهت ثبت نام و انتخاب رشته های فوق می بایست در سیستم خرید اینترنتی کارت اعتباری سازمان سنجش آموزش کشور (اینجا کلیک کنید) ،گزینه سريال ثبت نام پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي (مرداد 1396) را انتخاب و در مرحله بعدی سریال را به مبلغ 20000 ریال خریداری نمایید.
مهلت ثبت نام: زمان شروع ثبت نام از روز ‌پنج شنبه 19 مرداد‌ ماه 1396 لغایت روز ‌دوشنبه 23 مرداد ‌ماه 1396 است.