تاریخ: 1396/06/26

نتابج نهایی آزمون سراسری و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سال 1396

با سلام
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی این موسسه، به اطلاع می رساند پس از دریافت اطلاعات پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور، زمان ثبت نام از طریق همین سایت به اطلاع شما خواهد رسید.