تاریخ: 1397/07/11

پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی سال 1397

به اطلاع داوطلبینی که در کنکور سراسری سال 1397 شرکت نموده اند و یا شرکت نداشته اند می رساند بر اساس بخش نامه سازمان سنجش آموزش کشور، این موسسه می تواند در چهار رشته کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر، حقوق، حسابداری و مدیریت بازرگانی بصورت مسنقیم از داوطلبین ثبت نام بعمل آورد.
متقاضیان می بایست پیش ثبت نام الکترونیکی را تکمیل نموده (اینجا کلیک کنید)، سپس از طریق پیامک زمان ثبت نام حضوری اطلاع رسانی خواهد شد.
لذا تا آن زمان اقدام به گردآوری مدارک ثبت نام نمایید (اینجا کلیک کنید) تا در فرآیند ثبت نام حضوری با مشکلی روبرو نگردند.