تاریخ: 1393/12/17

اطلاعیه در خصوص پرداخت شهریه ورودی دوم سال تحصیلی 94-93

به اطلاع دانشجویان گرامی ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 می رساند جهت پرداخت تتمه شهریه و نهایی شدن انتخاب واحد به سامانه ی مدیریت آموزشی (قسمت پرداخت آنلاین)  مراجعه و نسبت به پرداخت اینترنتی شهریه خود اقدام نمایند.
دانشجویانی که جهت پرداخت یکجای شهریه ی خود با مشکل رو به رو می باشند می توانند شهریه ی قسمت دوم خود را تا تاریخ 1394/01/30 پرداخت نمایند.

معاونت اداری و مالی موسسه