تاریخ: 1394/02/06

آغاز راه اندازی صندوق رفاه دانشجویی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند صندوق رفاه این موسسه جهت ارائه تسهیلات دانشجویی راه اندازی گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و ضوابط مربوطه به پیوند آیین نامه و مقررات دریافت تسهیلات مراجعه نمایید.

معاونت اداری و مالی موسسه