تاریخ: 1394/11/18

قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نيمسال دوم  94-95)

دانشجويان گرامی برای ثبت نام اخذ وام شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 از روز دوشنبه 1394/11/19 لغايت پنجشنبه 1394/11/29 به همراه مدارک به اموردانشجویی دانشگاه مراجعه فرمایند.
برای روئیت مدارک به لینک های زیر مراجعه فرمائید:
1- شرایط و روند اجرای اخذ وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (کلیک کنید)
2- فرم سند تعهد محضری (کلیک کنید)
3- فرم اقرارنامه عدم اشتغال به کار (کلیک کنید)

پذیرش فرم درخواست وام به منزله قطعی بودن تخصیص وام نبوده، پرداخت و مقدار آن، مشروط به تامین اعتبار لازم از طرف صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و دارا بودن شرایط و اولویت ها ی دانشجویان گرامی است.
شماره تلفن امور دانشجویی: 66124000-021 (داخلی 201) / آقای حسینی

اداره رفاه دانشجويان
معاونت اداری و مالی