تاریخ: 1394/12/03

زمان پرداخت اقساط تسهیلات شهریه صندوق دانشجویی دانشگاه نیمسال دوم 94-95

به اطلاع کلیه دانشجویانی که پرونده اخذ تسهیلات شهریه برای ترم دوم 94-95 را تکمیل نموده اند یا در حال تکمیل کردن می باشند می رساند که پرداخت اقساط آنان بشرح زیر اعلام می گردد.
دانشجویان ملزم به تسویه اقساط خود از طریق سامانه مدیریت آموزش " TMS " در زمان های اعلام شده زیر می باشند:
- پرداخت قسط اول از تاریخ 1394/12/20 لغایت 1395/01/15
- پرداخت قسط دوم از تاریخ 1395/03/10 لغایت 1395/03/30

امور مالی دانشگاه