تاریخ: 1395/04/02

وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نیمسال اول سال تحصیلی 95-96

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند مهلت ثبت نام مقدماتی وام شهریه از تاریخ 1395/04/01 لغایت 1395/05/30 با مراجعه به سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری (اینجا کلیک کنید) با انجام مراحل زیر جهت  هم دانشجویان قدیمی و  هم دانشجویان جدید امکان پذیر می باشد.

الف) انجام مراحل زیر جهت متقاضیان قدیمی درخواست وام:

توضیح : متقاضیان قدیمی به گروهی از دانشجویان اتلاق می گردد که قبلاً این نوع وام را دریافت نموده اند و در فاز دو سیستم جامع صندوق رفاه دانشجویان دارای پرونده می باشند.
1- مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان جهت ثبت مقدماتی درخواست وام شهریه غیرانتفاعی. (اینجا کلیک کنید)
2- مراجعه حضوری به امور دانشجویی دانشگاه و ثبت و تکمیل فرم درخواست وام شهریه.
3- درج کد ملی در قسمت نام کاربری و کلمۀ عبور همراه با خط تیره مانند مثال زیر:
نام کاربری:      123-123436-1
کلمۀ عبور:      123-123456-1
4- تکمیل فرم مشخصات شخصی در پورتال صندوق رفاه
5- انتخاب گزینۀ "شهریه غیر انتفاعی" در قسمت "درخواست وام". توجه داشته باشید درخواست شما موقت بوده و تا زمان تایید دانشگاه در "ليست درخواستهاي وام در انتظار تاييد" قراردارد، و پس از رفع نقص احتمالی و تایید دانشگاه درخواست در قسمت "ليست درخواستهاي وام تاييد شده در اين ترم" بطور قطعی ثبت خواهد شد.

ب) انجام مراحل زیر جهت متقاضیان جدید:

1- ثبت نام در پورتال صندوق رفاه دانشجویان (اینجا کلیک کنید)
2- تکمیل فرم مربوطه و ذخیره آن
3- در صورت عدم موفقیت در انجام مراحل فوق جهت تشکیل پرونده ابتدا به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه مراجعه و سپس همانند متقاضیان قدیمی مراحل ثبت نام را انجام دهید.
4- ضروری است متقاضیان جدید مدارک لازم (اینجا کلیک کنید) را به اداره رفاه دانشجویان تحویل دهند.

ضمناً توجه و رعایت موارد ذیل به منظور تسهیل و تسریع در امور وام از طرف دانشجویان متقاضی الزامی است:
1- دانشجویانی که نسبت به ثبت نام اولیه در پورتال دانشجویی اقدام نماید در اولویت پرداخت قرار خواهند گرفت.
2- دانشجو پس از ثبت درخواست وام از طریق پورتال دانشجویی به صندوق رفاه دانشگاه مراجعه و فرم ثبت درخواست وام را تکمیل نماید.
3- تسویه حساب با دانشگاه مقطع قبلی و همچنین بستن فایل رفاهی متقاضی در فاز دو سیستم جامع صندوق رفاه دانشجویان توسط اداره رفاه دانشجویان دانشگاه قبل تا تاریخ 1395/05/30
4- دانشجویان محترم قبل از مراجعه حضوری حتما با متصدی صندوق رفاه تماس حاصل فرمایند.
شماره تماس:  66124000 داخلی 201

توضیحات :

1- میزان وام پرداختی به دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی بستگی به میزان اعتبار تخصصی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و همچنین تعداد متقاضیان دارد. 2- به درخواستهایی ترتیب اثر داده خواهد شد که اولاً دانشجو به صورت الکترونیکی مراحل تقاضای وام درخواستی را تکمیل کرده باشد و ثانیاً نام دانشجو در "لیست درخواست های وام تایید شده " وجود داشته باشد.
3- درصورتی که کلمه عبور پورتال صندوق رفاه دانشجویی خود را فراموش کرده اید و یا بروز هرگونه مشکل دیگری مانند مغایرت در پرونده با امور دانشجویی دانشگاه تماس حاصل فرمایید.

اداره رفاه دانشجويان
صندوق تسهیلات شهریه