تاریخ: 1395/09/25

اطلاعیه وام شهریه صندوق رفاه وزارت علوم نیمسال دوم 95-96

با توجه به بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بشماره 130/16771 مورخ 1395/09/24، دانشجویان متقاضی لازم است به پورتال دانشجویی صندوق رفاه مراجعه نموده، ثبت نام و درخواست وام خود را ثبت نمایند.
1- دانشجویان ورودی جدید و افرادی که تاکنون موفق به ثبت نام خود در پورتال صندوق وزارت عتف نشده اند و در مقطع فعلی فاقد پرونده می باشند؛ می توانند از تاریخ 1395/10/01 تا 1395/11/07 جهت ثبت تقاضای وام صندوق از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به صورت الکترونیکی نسبت به ثبت نام اولیه و پس از تایید ثبت نام اولیه دانشجو توسط دانشگاه، اقدام به ثبت درخواست وام نمایند و سپس با هماهنگی قبلی با مسئول صندوق رفاه دانشگاه نسبت به تشکیل پرونده و تحویل مدارک تا تاریخ ذکر شده اقدام نمایند.
2- دانشجویانی که در مقطع تحصیلی فعلی وام گرفته اند یا ثبت نام انجام داده اند و مدارک مورد نیاز را تحویل داده و دارای پرونده می باشند، پس از ثبت درخواست وام بصورت اینترنتی در پورتال صندوق رفاه وزارت عتف، با هماهنگی قبلی به مسئول صندوق رفاه دانشگاه جهت تکمیل فرم کتبی درخواست وام در بازه زمانی 1395/10/01 لغایت 1395/11/07 اقدام نمایند.

برای مشاهده آئین نامه و شرایط اخذ وام شهریه به پیوند روبرو مراجعه نمائید. (اینجا کلیک کنید)
برای راهنمای ثبت نام و درخواست وام در پورتال صندوق رفاه وزارت علوم به پیوند روبرو مراجعه نمائید. (اینجا کلیک کنید)

ثبت نام اینترنتی و سپس تکمیل فرایند ثبت نام وام با مراجعه حضوری در زمان ذکرشده به امور دانشجویی دانشگاه الزامی است اما این عمل به منزله قطعی بودن تخصیص وام نبوده، پرداخت وام و مبلغ آن ، مشروط به تامین اعتبار لازم از طرف صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و دارا بودن شرایط و اولویت‏ها توسط دانشجویان گرامی‏ است.

شماره تلفن امور دانشجویی: 66124000 داخلی 201 (آقای حسینی)