تاریخ: 1396/06/01

اطلاعیه اختصاص تسهیلات (وام دانشجویی) در خصوص سفر عتبات عالیات (صندوق رفاه وزارت علوم)

دانشجويان گرامی با توجه به بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 130/7763 مورخ 1396/05/28 می توانید نسبت به دریافت وام مذکور اقدام فرمائید.
1- وام عتبات،تنها به دانشجویانی تعلق می گیرد که از طریق ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اعزام می گردند.
2- وام مذکور تنها به دانشجویانی که در سنوات مجاز تحصیلی هستند تعلق خواهد گرفت.
3- مبلغ وام برای مجردین 10.000.000 ریال و برای متاهلین 15.000.000 ریال می باشد و دانشجويان محترم واجد شرايط صرفاً يکبار در طول مقطع تحصيلي مي توانند از آن بهره مند شوند.
4- دانشجويان محترم متقاضي وام عتبات مي بايست به همراه تمامی مدارک نسبت به ثبت نام وام عتبات از تاریخ 1396/06/10لغایت 1396/06/27 به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه (با هماهنگی قبلی) مراجعه فرمايند.

خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر پیوندهای زیر را مطالعه نمایید:
1- برای مشاهده آئین نامه و شرایط اخذ وام و مدارک وام به پیوند روبرو مراجعه نمائید. (اینجا کلیک کنید)
2- برای راهنمای ثبت نام اینترنتی (تشکیل پرونده) و درخواست وام در پورتال صندوق رفاه وزارت علوم به پیوند روبرو مراجعه نمائید. (اینجا کلیک کنید)

 ثبت نام اینترنتی و سپس تکمیل فرایند ثبت نام وام با مراجعه حضوری در زمان ذکرشده به امور دانشجویی دانشگاه الزامی است اما این عمل به منزله قطعی بودن تخصیص وام نبوده، پرداخت وام و مبلغ آن ، مشروط به تامین اعتبار لازم از طرف صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و دارا بودن شرایط و اولویت‏ها توسط دانشجویان گرامی ‏است.

شماره تلفن امور دانشجویی: 66124000 داخلی 202 (آقای حسینی)