تاریخ: 1396/06/21

اطلاعیه وام شهریه صندوق رفاه وزارت علوم نیمسال اول 96-97

1- دانشجویانی که تاکنون موفق به ثبت نام خود در پورتال صندوق وزارت عتف نشده اند و یا در مقطع فعلی فاقد پرونده می باشند، میتوانند از تاریخ 1396/06/25 تا 1396/07/20 جهت ثبت تقاضای وام صندوق از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به صورت الکترونیکی نسبت به ثبت نام اولیه (تشکیل پرونده الکترونیکی) اقدام و سپس برای تایید ثبت نام اینترنتی خود به همراه مدارک به صندوق رفاه دانشگاه مراجعه و پس از تایید ثبت نام اولیه دانشجو توسط دانشگاه، اقدام به ثبت درخواست وام از طریق پورتال نمایند.
تذکر: برای تشکیل پرونده و تحویل مدارک با هماهنگی قبلی با مسئول صندوق رفاه دانشگاه تا تاریخ ذکر شده اقدام نمایند. درصورت عدم تحویل مدارک در تاریخ مذکور، ثبت نام اینترنتی کان لم یکن خواهد شد.

2- دانشجویانی که در مقطع تحصیلی فعلی وام گرفته اند و ثبت نام انجام داده اند و مدارک مورد نیاز را تحویل داده و دارای پرونده می باشند، می توانند از تاریخ 1396/06/25 لغایت 1396/07/20 جهت ثبت درخواست وام بصورت اینترنتی از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان اقدام و سپس برای تایید درخواست وام به صندوق رفاه دانشگاه جهت تکمیل فرم کتبی درخواست وام اقدام نمایند. در صورت عدم مراجعه حضوری در تاریخ مذکور ثبت درخواست اینترنتی وام کان لم یکن خواهد شد.

خواهشمند است دو پیوند زیر را مطالعه نمایید:
برای مشاهده آئین نامه و شرایط اخذ وام و مدارک وام به پیوند روبرو مراجعه نمائید. (اینجا کلیک کنید)
برای راهنمای ثبت نام اینترنتی (تشکیل پرونده) و درخواست وام در پورتال صندوق رفاه وزارت علوم به پیوند روبرو مراجعه نمائید. (اینجا کلیک کنید)

ثبت نام اینترنتی و سپس تکمیل فرایند ثبت نام وام با مراجعه حضوری در زمان ذکرشده به امور دانشجویی دانشگاه الزامی است اما این عمل به منزله قطعی بودن تخصیص وام نبوده، پرداخت وام و مبلغ آن ، مشروط به تامین اعتبار لازم از طرف صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و دارا بودن شرایط و اولویت‏ها توسط دانشجویان گرامی ‏است.

شماره تلفن امور دانشجویی: 66124000 داخلی 202 (آقای حسینی)