تاریخ: 1393/06/12

ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فنآوری اطلاعات سال 93 شروع شد.

پذیرفته شدگان محترم آزمون کارشناسی ارشد سال 93 در رشته مهندسی فنآوری اطلاعات ضمن تبریک به اطلاع می رساند جهت ثبت نام به پیوند ثبت نام مراجعه و نسبت به پرداخت قسمت اول شهریه و ثبت نام اولیه خود اقدام نمایید. مهلت ثبت نام تا پایان روز پنجشنبه 13 شهریور ماه 1393 خواهد بود.