تاریخ: 1393/06/16

مهلت ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد سال 93 یه اتمام رسید.

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان می رساند، مهلت ثبت نام در دوره های کارشناسی ارشد سال 1393 به پایان رسید. زمان مراجعه حضوری  و تحویل مدارک موردنیاز به زودی از طریق پست الکترونیکی به دانشجویان عزیز اطلاع رسانی خواهد گردید.