تاریخ: 1393/06/17

مدارک مورد نیاز جهت مراجعه حضوری و تکمیل فرآیند ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

1- اصل و یک برگ مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تایید ورازت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد به همراه کارنامه تحصیلی دوره کارشناسی (ریز نمرات).
تبصره 1- پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناس (لیسانس) نمی باشند، لازم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی خو د را با محتوای فرم تعهد ارائه نمایند.
تبصره 2- آن دسته از پذیرفته شدگانی که به هنگام ثبت نام و شرکت در آزمون (زمان ثبت نام 1392/08/12 لغایت 1392/08/19) دانشجو سال آخر بوده اند و حداکثر تا تاریخ 1393/06/31 فارغ التحصیل می شوند، دانشجویی سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه 28 دفترچه راهنمای (شماره 1) آزمون سازمان سنجش که میانگین کل واحد های گذرانده آنان بر اساس (0) تا (20) تا تاریخ 1392/06/31 و یا 1392/11/30 توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسی در فرم مذکور درج و قبلا به تایید مسئول زیربط رسیده است را زمان ثبت نام ارائه دهند. استثنا: آن دسته از داوطلبانی که دانشجوی سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در این آزمون شرکت نموده اند، معدل فارغ التحصیلی اعلام شده آنان از سوی موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسی آنان، لحاظ گردیده و لازم است مطابق بند یک فوق و یا تبصره آن عمل نمایند.
2- اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری فتو کپی از تمام صفحات آنها.
3- شش قطعه عکس تمام رخ 3×4 تهیه شده در سال جاری.
تبصره- 12 قطعه عکس تمام رخ 3×4 تهیه شده در سال جاری منحصرا برای برادرانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت نام در موسسه آموزش عالی، برای آنان معافیت تحصیلی صادر می گردد.
4- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند«مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه 2 دفترچه راهنمای شماره یک آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1393 مشخص کند (برای برادران).
5- معرفی نامه های ذیل لازم است حد اکثر تا قبل از انتخاب واحد برای نیم سال دوم سال تحصیلی 94-1393 توسط ارگانهای زیربط از محل مربوط صادر و به موسسه آموزش عالی محل قبولی ارسال شده باشد، در غیر این صورت از ثبت نام داوطلبانی که فرم آنان در موعد مقرر واصل نشده باشد، برای نیم سال دوم سال تحصیلی جاری ممانعت به عمل خواهد آمد و قبولی آنان « کان لم یکن » تلقی می گردد.
تبصره - بر اساس هماهنگی های انجام شده، گواهی های مربوط به ردیف 1-6 توسط ارگان های زیربط به طور یک جا به موسسه آموزش عالی محل قبولی پذیرفته شدگان ارسال خواهد شد.
1-5- معرفی نامه رسمی از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (نیروی مقاومت بسیج) و یا وزارت جهاد کشاورزی با امضاء و مهر هر یک از روسا ارگان های مذکور که در آن قید شده باشد داوطلب با توجه به ماده 1 و تبصره های 4 گانه آن در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و سایر شرایط مندرج در آیین نامه مذکور واجد شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان می باشد.
2-5- داوطلبانی که با استفاده از سهمیه های بنیاد شهید و امور ایثار گران و ستاد کل نیروها مسلح پذیرفته شده اند در زمان ثبت نام نیازی به ارائه تاییدیه سهمیه ثبت نامی از سوی ارگان زیربط ندارندو ملاک تایید سهمیه آنان همان عنوان سهمیه درج شده در فایل قبولی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می باشد.
6- اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی (لیسانس) برای آن دسته از داوطلبانی که با توجه به مفاد آیین نامه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی مصوب 1390/02/05 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با امتیاز رتبه اول پذیرفته شده اند.

تذکرات مهم:

1- حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبت نام الزامی است و ثبت نام منحصرا (در تاریخ هایی که متاقبا اعلام خواهد گردید) با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطلاعیه صورت می پذیرد.
2- معدل لیسانس پذیرفته شده باید با معدلی که قبلا در زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون به سازمان اعلام نموده نموده، یکسان باشد، بدیهی است از ثبت نام قطعی آن دسته از داوطلبانی که دارای مغایرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرک آنان کم تر از معدل اعلام شده از طرف سازمان سنجش به این دانشگاه باشد) جدا خودداری خواهد شد.
3- از پذیرفته شدگانی که حد اکثر تا تاریخ 1392/06/31 فارغ التحصیل نشوند، ثبت نام به عمل نخواهد آمد و ضمن « کان لم یکن » تلقی شدن قبولی آنان طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
4- در هر مرحله از ثبت نام، پذیرش و یا هنگام تحصیل، چنانچه مشخص گردد که داوطلبی حقایق را کتمان نموده و یا اطلاعات غلطی ارائه و واجد شرایط نمی باشد، ضمن عدم عودت مبالغ پرداختی دانشجو به عنوان شهریه، قبولی وی نیز لغو و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.