تاریخ: 1393/12/04

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

پیرو اطلاعیه قبلی یادآوری میشود که دانشجویان گرامی میتوانند طبق تقویم آموزشی نیمسال دوم  94-93 برای ثبت نام و انتخاب واحد از ساعت 1 دقیقه بامداد روز 5 اسفند 93 لغایت ساعت 23:59 روز 6 اسفند 93 از طریق سامانه مدیریت آموزش سایت دانشگاه اقدام نمایند.

واحد آموزش