تاریخ: 1394/02/26

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد (فنی و مهندسی) سال 1394 منتشر شد.

به اطلاع می رساند دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد  سال 1394 از سوی سازمان سنجش منتشر گردید. شما می توانید با دانلود دفترچه و مراجعه به صفحه شماره 197 در دو گرایش امنیت اطلاعات و شبکه های کامپیوتری این موسسه آموزش عالی را برای ادامه تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب نمایید.

واحد آموزش