تاریخ: 1394/06/22

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 94-95

با توجه به درخواست گروهی از قبول شدگان آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد در نیم سال اول سال تحصیلی 94-95 در خصوص تمدید مهلت ثبت نام به اطلاع آن دسته از عزیزان پذیرفته شده که تا به حال موفق به ثبت نام نگردیده اند می رساند حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه 1394/06/25 فرصت خواهند داشت نسبت به ثبت نام خود از طریق سایت مؤسسه اقدام نمایند.
بدیهی است با گذشت این مهلت جزء منصرفین محسوب گردیده و قبولی آنها کن لم یکن می گردد.

امور ثبت نام موسسه