تاریخ: 1394/07/07

شروع تکمیل ظرفیت رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه ها توسط سازمان سنجش و آموزش کشور

بر اساس دفترچه تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:
- رشته ی مدیریت کسب و کار (MBA) با گرایش بازاریابی با کد رشته:  24193
- رشته ی مهندسی فنآوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات با کد رشته:  21276
- رشته ی مهندسی فنآوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری با کد رشته: 24040
علاقه مندان می توانند به سایت سازمان سنجش مراجعه و رشته های فوق را انتخاب نمایند.

با تشکر
واحد ثبت نام موسسه